Kailangan mo ba ng tulong?

Ikaw ba ay may pinagdadaanang problema? Sa iyong pamilya? Sa iyong asawa? Iniisip mo ba kung papaano makakatagpo ang tamang partner sa buhay o kung papaano i-manage ng mabuti ang iyong pananalapi? Ikaw ba ay lulong sa mga bagay na maaaring sumira ng iyong buhay? Ito ang mga isyu ng ating lipunan ngayon.