Tsismis

gossip
Bes, huwag mong sabihin sa iba na sa akin mo ito nakuha. Alam mo ba na…?

“Mare, wag mo sabihin sa kin galing ha. Alam mo ba …?”

Dahil sa pagiging malapit natin sa ating pamilya at komunidad, madalas nating pag-usapan ang lahat at kahit anong bagay. Hindi kung mahalaga sa mga kanayunan o sa magagandang komunidad sa lungsod, sa mga mahihirap o mga mayayaman, makakatagpo ka ng mga grupo ng mga lalake o babae, minsan parehong kasarian, iba’t-ibang edad, na nagtitipon-tipon para magtsismisan. Maaaring magpalusot pa kung ano ang itatawag dito pero hindi naman maitatanggi na: gustong-gusto natin ang tsismis.

Kaya ang mga kwento ng buhay natin ay naipapasa mula sa isang tao patungo sa iba. Kahit na sinabi ito dahil sa pag-aalala sa atin, o kaya naman para lang may pagkatuwaan, o kung minsan, sa kasamaang-palad, may malisyosong intensiyon na siraan tayo. Pero anuman ang intensyon, ang pagtsismis ay kasalanan. Ito talaga ang katotohanan tungkol dito, kahit bali-baliktarin pa. Kahit na sinasabi pa ng ibang gumagawa nito, na may mas malala pang kasalanan dito, malinaw na sinasabi ng Biblia na inihahanay ito kasama ang iba pang mga kasalanan, tulad ng pagpatay, pagsuway, kasamaan atbp. Tandaan na anumang hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos na banal ay kasalanan.

Laging tandaan ang sinabi sa Efeso 4:29,

“Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo’y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig.”

Huwag magtsismis, at mapapapurihan mo ang Diyos.

 • Huwag sumali sa anumang tsismisan o paninirang puri. Ang pakikinig sa tsismis ay pakikibahagi rin.
 • Kapag ang taong pinaguusapan ay hindi napapalakas ang kalooban, ang paksa ay hindi dapat pagusapan.
 • Kapag ang isang tao o grupo sa paligid mo ay nagsimulang magtsimis, ibahin ang usapan o di kaya’y marahan silang pagsabihan.
 • Huwag mong ihinga sa iba ang mga hinanakit mo sa isang tao. Kausapin mo na lang ng direkta ang taong concerned para maayos ang isyu.
 • 30 Days to Taming Your Tongue by Deborah Smith Pegues
 • Between God and Me: A journey Through Proverbs by Vicki Courtney
 • The Problem of Gossip by F. Franklin Wise
 • Gossip and the Gospel by Timothy Williams
 • Tongues: Beyond the Upper Room by Kenneth E. Hagin
 • Mahilig ang mga Pilipino na pag-usapan ang kani-kanilang buhay maging ang buhay ng ibang tao, kilala man nila o hindi.
 • Makikita sa Google ang 2 milyong entries para sa “gossip in the Philippines”
 • Ang industriya ng showbiz sa Pilipinas ay buhay na buhay sa mga kasalukuyang tsismis tungkol sa mga buhay-buhay at balita ng mga artista. Maraming Pilipino ang interesado sa mga kaganapan at mga intriga sa buhay ng kanilang mga
 • Madalas mong maririnig na pinaguusapan palagi ng mga Pilipino ang pinakahuling kaganapan sa buhay ng mga tauhan sa mga Teleserye at teledrama.
 • Ang slander o “paninirang puri” na isang anyo ng tsismis ay malisyoso at mapanirang pananalita. Kahit na sa anong paraan, sa sulat man o sa larawan, ito ay nagiging libelo at maaring dalhin sa korte dahil sa paninira sa reputasyon. Halimbawa,
 • Ang Korte Suprema ay nag-isyu ng Administrative Circular No. No. 08-2008, na nagbibigay ng ilang Guidelines in the Observance of a Rule of Preference in the Imposition of Penalties in Libel Cases.
TAMPOK NA VIDEO
Chika

Siya ay isang Kristianong tsismosa na hindi namamalayang  naiimpluwensyahan niya si Jane, ang kanyang teenager na anak, na manood ng mga talk show dahil siya ay naaliw dito, pero hindi batid ang mga masamang values na napupulot dito. Sa pamamagitan ng mga serye ng mga nakakatawang pagkakamali, tingnan kung paano nila nakita ang pinsalang dala ng tsismis at naranasan din mismo ang “kapangyarihan ng dila”.

resources

Comments

comments