Buhay Single Parent

single_parenting
Ang pagiging isang ina o ama nang magkasabay ay hindi madali.

Kung ikaw ay isa sa halos 14 milyong “solo” or “single parent” dito sa Pilipinas, dinadala mo ang dobleng bigat ng responsibilidad ng pagpapalaki sa iyong anak o mga anak. Sa anumang kadahilanan na ikaw ay nag-iisa sa pagpapalaki ng iyong mga anak (pagkamatay ng iyong asawa, paghihiwalay o pag-iwan, pakiki-apid, at iba pa) ang pagiging mommy at daddy ng sabay ay hindi madali.

Gayun pa man, bilang isang magulang may responsibilidad ka pa rin na palakihin ang iyong mga anak ayon sa katuruan ng Biblia. Kasama na rito ang pagbibigay ng kaukulang pisikal at emosyonal na pangangalaga, pagtuturo at disiplina, at ang pagiging halimbawa ng buhay Kristiyano. Kagaya ng nabanggit sa Kawikaan 22:6 (MBB), kailangan mong “Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki’y di niya ito malilimutan”.

Ang mga pagsubok na haharapin mo ay, siguradong,  magkahalong mga bagay na karaniwan sa pamilyang naroon ang parehong magulang at sa isang magulang lang. Dahil dito, kakailanganin mo at dapat ibigay mo ang dagdag na biyaya habang hinaharap mo ang iyong kakaibang kalagayan. Ilan sa mga problema na maaring kaharapin ay ang mga problema sa pananalapi, pag-iisa, time management, pag-bu-budget, pagdidisiplina at pagdedesisyon. Ang magandang balita ay ito, kayang-kaya ibigay sa iyo ng Diyos ang sapat na lakas ng loob, kalakasan at karunungan. Sa mga panahon na hindi ka makatugon sa pangangailangan ng iyong mga anak, idulog mo ang mga ito sa Ama sa langit, na Siyang sapat sa lahat at magpapanatili sa iyong sambahayan.

Ang lahat ng ito ay magsisimula sa pagkilala at paghanap mo sa kanyang presensiya sa iyong buhay at ng iyong mga anak. Kailangan mo ring humingi ng tulong sa mga taong may relasyon din sa Diyos, kasama na dito ang iyong mga kamag-anak o kapwa mananampalataya. Lagi mong pakatandaan na ang Diyos ang pag-asa mo at ng iyong mga anak ngayon at sa kinabukasan.

 • Magplano kung paano mo aayusin para mas maging mabuti ang kalagayan ng iyong pamilya.
 • Huwag kang sumuko kapag may mga problemang mabigat na dumarating sa buhay mo.
 • Pumili ng mga kaibigan o simbahan na maaring magbigay sa iyo ng “emotional support” tuwing ikaw ay may kinakaharap na problema. Ang pamilya mo ay nariyan din upang tulungan ka.
 • Ipaliwanang nang malinaw at simple (kapag nasa wastong gulang na sila) ang kalagayan ng iyong pamilya sa iyong mga anak.
 • Huwag mong balikan ang maling pakikipag-ugnayan kung ito ang dahilan kung bakit ka naging isang “single parent”.
 • Republic Act 8972 “Solo Parents Welfare Acts of 2000”
 • Healthy Single Mommy: www.healthysinglemommy.com
 • Solo Parents Association Philippines Inc. – www.singleparentphilippines.webs.com
 • How to Win You Child’s Heart by Dr. Ruth C. Chang
 • Jesus on Parenting by Teresa Whitehurst
 • Raising Godly Kids by Harold J. Sala
 • Train Up A Child and Be Glad You Did by Harold J. Sala
 • Filipino parenting : www.pinoyparenting.com
 • Ang RA 8972 or “Solo Parents Welfare Act of 2000” ay nagbibigay ng komprehensibong mga programa at serbisyo para sa mga “solo parents”
 • Isang pag-aaral na ginawa ng WHO sa pamamagitan ng Department of Health at ng University of the Philippines-National Institute for Health (UP-NIH) ay inilalagay ang bilang ng solo parents sa 14 hanggang 15 porsyento ng tinatayang 94 milyong mga Pilipino.
 • Maraming mga “single parent” na ina ang iniiwan nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga lolo at lola upang makapagtrabaho sa ibang bansa at matustusan ang kanilang pamilya.
TAMPOK NA VIDEO
Si Nanay ay Si Tatay

Isang single parent si Katrina, na nahihirapan palakihin ang kanyang anim na taong gulang na anak at ang kanyang pitong buwang anak na lalaki nang mag-isa. Pinapakita sa palabas kung paano tinatrato ng pamayanan ang kalagayan ni Katrina at ang kanyang mga problemang pang-pinansiyal. Pinapakita ng “video” na minsan ang tamang desisyon ay hindi ang pinakamadaling pagpapasya.

resources

Comments

comments