Panghuhula at Pamahiin

divination_and_occult_beliefs
Wala namang masama sa “good luck,” hindi ba?

“Uy friend, good luck! Kakailangin mo iyon!” Wala namang masama sa “good luck,” hindi nga ba? Bukod sa madaling sabihin ito, madalas ginagawa din nating mga Pilipino ang pagkatok sa kahoy, pagbabasa ng horoscope, pagkumpara ng ating zodiac signs, pagsusuot ng mga pampasuwerteng mga agimat o kaya naman ay pagpapabasa ng ating kapalaran sa mga manghuhula. Nakagawian na ito ng ating mga ninuno, bakit hindi din natin gawin? Gusto lang talaga nating makasiguro.

Subalit sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na huwag tayong maniwala o sumunod sa mga ganitong mga gawain. Para bigyang diin, tayo ay pinagbabawalang gawin ang mga ito dahil maaaring magdulot ito sa atin ng masamang epekto. Makagagawa tayo ng mga desisiyon na batay sa hinuha na mauuwi sa trahedya. Malilinlang tayo sa paniniwala sa mga maling hula at mawawala ang pokus natin sa Diyos at sa kaniyang pangunguna. Binubuksan natin ang ating buhay para sa panlilinlang ng mga masasamang espiritu. At ang pinakamalala pa nito, ang mga gumagawa ng gawaing ito ay makatatanggap ng kahatulan sa impyerno.

Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, sa ating Ama, ay may kasamang mga pagpapala. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa, at ang lahat ng naririto ay pagpapala niya sa kaniyang mga anak. May taglay tayong kapanatagan at kapayapaan dahil binigay niya sa atin ang kaniyang Banal na Espiritu at mga anghel upang gabayan at bantayan tayo. Binigay niya ang Biblia para malaman natin ang kaniyang kalooban at direksiyon sa tuwing binabasa natin at pinagbubulay-bulayan ito.

Walang bahagi ang suwerte sa ating buhay.  Sa susunod na pagkakataon na kailangan mong palakasin ang loob ng iyong kaibgan maging ang iyong sarili, sabihin mo “God bless!” Sabihin mo sa kaniya ang buong kumpiyansa na mayroon tayo kapag nagtiwala at nanampalataya tayo kay Hesu- Kristo.

  • Ang mga superstitious beliefs o pamahiin ay maaring magdala ng mga sakuna sa mga sumusunod dito.
  • Ang mga Kristiyano ay hindi kailangang magtiwala sa mga gawaing ito dahil ang mga tunay na anak ng Diyos ay palaging pinagpapala at hindi na kailangan pang umasa sa suwerte.
  • Huwag magtago ng mga bagay na may kinaalaman sa mga ganitong paniniwala o mga gawain. Kasama na rin dito ang mga natanggap mong regalong pampasuwerte.
  • Huwag kumusulta sa mga manghuhula, espiritista, atbp. Nagbubukas ito ng pinto sa mga masasamang espiritu.
  • Basahin at pagbulay-bulayan ang Salita ng Diyos araw-araw.
  • Pagpalain at ipanalangin ang iba sa halip na batiin sila ng “good luck.”
  • Ang 76.5M mga Pilipino (2000) ay binubuo ng mga: Katoliko – 82.9%; Protestante – 5.4%; Islam – 4.6%; Philippine Independent Church – 2.6%; Iglesia ni Cristo – 2.3%, atbp.
  • Ang Kristianismo ay naipakilala noong ika-16 na siglo sa pagdating ni Ferdinand Magellan noong
  • Ang Protestantismo ay dumating sa Pilipinas sa pamamgitan ng mga unang Presbyterian at Methodist na mga misyonero na dumating kasama ng mga sundalong Amerikano noong 1899.
  • Ang Islam ay dumating noong ika-14 na siglo sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng mga Arabo sa Timog Silangang Asya. Sa ngayon, sila ay matatagpuan halos sa katimugang rehiyon ng ating bansa.
TAMPOK NA VIDEO
Hula

Ang dramang ito ay tungkol sa isang pamilya na gapos sa tradisyunal na pamahiing Pilipino. Ang mga tauhan ay naghahangad ng suwerte sa pamamagitan ng anting-anting, horoscopes at pagbisita sa mga manghuhula. Tinatalakay ba ang lahat ng ito sa Biblia? May katotohanan ba sa mga bagay na ito? Panoorin ang palabas na ito at alamin ang pagkakaiba ng suwerte sa pagpapala.

resources

Comments

comments