Pangangasiwa ng Salapi

financial_management
Bakit ba natin kailangan ng tamang pagpaplano ng ating pananalapi?

“Wala naman akong budget, bakit ako magpaplano?” Ito ang karaniwang tugon ng mga Pilipino kapag inaanyayahan mo silang matuto tungkol sa pagpaplanong pinanasyal. Kaya hindi nakakapagtakang marami ang namomroblema sa pera at hindi makaahon sa hirap. Ang maling kaisipang ito ang and bumuo ng kaugalian sa atin na gumastos nang higit sa kinikita natin, magwaldas, malugmok sa utang, at kawalan ng kasiguruhang pinansyal sa hinaharap.

Bakit ba natin kailangang magkaroon ng tamang plano sa ating pananalapi? Ito ay para magamit natin ang mga pinagkaloob sa atin ng Diyos nang mas mainam. Sa katunayan, nais ng Diyos na maging matalino tayo sa pananalapi. 800 beses binanggit o tinukoy ang pera sa Biblia. Binigay sa atin yan bilang kasangkapan. Walang kasamaan o kabutihan sa pera. Ang pagkagahaman at pagkaganid sa pera ang masama. Paano kaya natin mahahayaan na ang pera ang maglingkod sa atin, hindi ang tayo ang maglingkod sa pera? Sa pamamagitan ng hindi pagbili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, sa pag-iimpok mula sa ating mga kinikita para sa panahon ng pagreretiro o emergency ay may mapangtutustos, at ang hindi pagiging pabigat sa mga anaka kapag tumanda na.

Ang pagiging mabuting katiwala ay isa sa mga responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos. Kasama na rito ang wastong pag-gugol ng ating pera. Mas lalo nating pagplanuhan ang ating pag-iimpok hindi lang ang gagastusin. Alamin ang iyong mga priorities. Magplano kasama ang pamilya. Laging tandaan, unahin ang para sa Panginoon, pangalawa ang pag-iimpok o pagbayad sa utang, bago gumastos para sa pangangailangan.

Para sa mga may utang, huwag mawalan ng pag-asa. Tutulungan ka ng Diyos kung ikaw ay magpapasya ng tama sa iyong pananalapi.

Piliin ang tamang desisyon. Magsimulang magplano sa iyong pananalapi.

 • Ihanay ang iyong mga priorities: Ang Diyos, ang iyong asawa, mga anak, magulang, trabaho atbp.
 • Magkaroon ng plano sa inyong pamilya para sa pag-iimpok at pag-gasta mula sa inyong mga kinikita. Ang lahat ng ito ay tungkol sa tamang pangangasiwa.
 • Magkaroon ng listahan ng mga pumpasok at lumalabas na pera. Maging disiplinado at magpigil sa pag-gastos.
 • Kung maaari, magkaroon lang ng isang credit card. Gamitin mo lang ito kung may sapat ka nang pondo para ipambayad sa loob ng isang buwan.
 • Bayaran ang buong pagkakautang. Kung ikaw ay may credit loan, bayaran ang principal amount nang paunti-unti hanggang sa mabayaran mo na ang buong loan.
 • Iwasan ang mga mall tuwing may mga sale para hindi ka matukso na gumastos, maliban na lang kung may plano ka talagang mamili.
 • Tungkol naman sa mga credit card at mga loan, basahing mabuti ang mga agreements lalong-lalo na ang mga penalty at hidden charges.
 • Itabi ang mga resibo bilang patunay na nakapagbayad ka na ng mga utang.
 • Manghiram lang kung ito ay para sa negosyo para mabayaran mo ito sa iyong mga kinikita.
 • Responsibilidad ng mga magulang na mag-ipon sila para sa kanilang pagtanda.
 • Ang mga kumpanya ng credit card ay sumisingil ng 3.5% na interes kad buwan. Ito ay umaabot sa 42% kada taon kumpara sa 12-17% na interes sa mga standard loan.
 • Ang dami ng mga mahihirap na pamilya ay tumaas ng 531, 000 mula 4.147M sa 4.677M pamilya sa pagitan ng mga taong 2000 at 2006.
 • Ang laki ng mga pamilya sa ibabang 30% ay mas marami ng dalawang miyembro kaysa sa nasa itaas na 10% (5.7 laban sa 3.6)
 • Sa pagitan ng 2006 at 2008, ang minimum wage sa NCR ay lumalaki kada taon ng 4.99% sa mga manggagawa sa agrikultura at 4.47% sa mga hindi. Subalit noong 2008 hanggang Hulyo 2009, ang minimum wage sa NCR ay hindi man lang nadagdagan.
 • Ang pinakamalaking bahagi ng budget ay napupunta sa pagkain. Sa karaniwan, subalit, ang pagagastos ng pamilyang Pilipino sa pagkain ay pababa nang pababa na gumugugol ng 43-44% sa budget.
TAMPOK NA VIDEO
Waldas

Panoorin kung paano nagsumikap ang pamilyang ito para baguhin ang kanilang kalagayan sa pananalapi. Alamin ang kanilang pagakakamali at matuto mula rito. Kumuha ng mga tips at aralin para matulungan ang pamilya mong makaranas ng masaganang buhay. Kumuha ng mga tips para maging matatag sa pananalapi ang iyong buhay at ng pamilya mo.

resources

Comments

comments