Pananalaping Pang-OFW

ofw_finances
Ang pagkakaroon ng maraming pera sa iyong mga kamay ay lumilikha ng isang ilusyon na kailangan mong bilhin ang lahat ng iyong naisin.

Bilang bahagi ng isang pamilyang OFW, nangangahulugan na ikaw ay tumatanggap o nagpapadala ng perang pinaghirapang kitain. Pero minsan, ang pagkakaroon ng maraming pera sa iyong mga kamay ay lumilikha ng isang ilusyon na kailangan mong gumastos at bilhin ang lahat ng iyong gustuhin. Masaya sa pakiramdam kung nakakabili na ng mga appliances, nakakakain sa labas, nakapagpapagawa ng bahay, nakakabiyahe, at nakatutulong sa iyong mga kamag-anak.

Hindi maling lasapin ang bunga ng perang pinaghirapan. Pero kailangang isaalang-alang mo rin ang dahilan kung bakit nangibang-bansa ang isang miyembro ng pamilya. Ituon ang gastos sa pagpapaaral ng mga anak, pagpapagawa ng bahay, pagbabayad ng mga utang at makapagsimula ng isang matibay na pundasyon sa pananalapi. Tandaan na ang lakas para magtrabaho ay hindi panghabang-buhay. Ang pagreretiro, karamdaman, pag-tatanggal ng mga empleyado, at iba pa ay maaring maging dahilan para mawala ang pinagkukunan ng pera. Kaya, mahalaga na magkaroon ng pagpaplanong pinansyal ang isang pamilyang OFW.

Alalahanin kung paanong ginawang halimbawa ng Biblia ang mga langgam na masikap na nagtatrabaho sa tag-araw para paghandaan ang tag-ulan (Kawikaan 6:6-11). Gawin ang mga kinakailangan para matutunan mo at ng iyong pamilya ang tungkol sa pagpaplanong pinansyal, na kinabibilangan ng pag-iimpok at pag-iinvest. Maging halimbawa sa iyong mga anak kung paano magiging matalino sa pagtitipid at pag-gastos.

Nais ng Diyos na maging mabuting katiwala tayo ng kanyang mga pagpapala at resources. Ang katotohanan ay ang pinagmumulan ng salapi ay hindi panghabang-panahon. Maging matalino at mag-ipon.

 • Humanap ng isang maka-Diyos at mapagkakatiwalaang financial adviser na gagabay sa iyo at sa iyong pamilya.
 • Magkaroon ng financial plan para sa iyong pamilya bago ka o ang iyong asawa magtrabaho sa ibang bansa. Kung ikaw ay isa nang OFW, hindi pa huli ang lahat para makapagsimulang magplano sa inyong pananalapi.
 • Itala ang inyong mga paggastos para makitang mabuti ang inyong cash flow. Matutulungan kayo nito na ma-control ang paggastos at makapag-plano ng
 • Gumawa ng pondo para sa panahon ng emergency. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang pagtupad sa iyong financial plan.
 • Planuhin ang araw na hindi ka na mangingibang-bansa para magtrabaho. Linangin ang inyong mga kakayahan na maaari ninyong magamit sa hanap-buhay kinalaunan.
 • Patuloy na humingi sa Diyos ng gabay para sa pagpaplanong pinansiyal.
 • Practical Christian Living by Bertram Lim
 • Money, Possessions and Eternity by Randy Alcorn
 • Pera O Puri : The Christian and His Finances by Ed Lapiz
 • Siksik, Liglig at Umaapaw (Work, Invest, Save, Give, Atbp.) by Ed Lapiz
 • Online resources for OFWs : www.globalofw.com
 • Ang Pera ay Hindi Bitin by Ardy Roberto
 • OFW expenditures: http://www.philippinestoday.net/
 • Ang halaga ng mga naipadalang pera ng mga Filipino migrant workers ay umabot sa $17.3 bilyon noong 2009 (BSP).
 • Ang Pilipinas ay may higit sa 8 milyong mga OFW at ang 60% ng kanilang pamilya ay nananatili pa ring mahirap. (Fr. Edwin Corros)
 • Karamihan sa mga mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga “unskilled” na tulad ng mga kasambahay. (Business Mirror 2010)
 • Ang 5 Pangunahing nagpapadala ng OFW remittances : Estados Unidos, Saudi Arabia, Canada, United Kingdom at Italy. (POEA 2009)
TAMPOK NA VIDEO
Balikbayan Box

Maraming OFW na bumabalik sa Pilipinas ang umaasang mapapalago nila ang perang kinita nila sa ibang bansa sa mga paraang makapagbibigay ginhawa sa kanilang mga pamilya at mabuting pinansiyal na seguridad para sa kanilang sarili. Sa kasamaang palad, maraming mga maling paggastos at negosyo ang maaring magnakaw sa pangarap ng mga OFW.  Sa  dramang ito, isang mag-asawa ang humarap sa isang matinding kabiguan dahil sa pagkalugi ng kanilang investment. Ang sitwasyon ng kanilang buhay ay magbabago nang sumali sila isang cell group na tumatalakay sa financial management at kung paano makapagpaplano para sa kinabukasan. Pag-aralan ang tungkol sa mga prinsipyo ng financial management at ang pagsuporta sa iyong pamilya mula sa aming guest counselor at financial consultant na si Emma Yuhico.

resources

Comments

comments