Pamilyang OFW

maintaining_ofw_families
Araw araw, libo-libong mga Pilipino ang pumupunta sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Maaaring ikaw o isang miyembro ng iyong pamilya ang nagdesisyon para magtrabaho sa ibang bansa para masolusyunan ang pangangailangan sa pananalapi ng iyong pamilya. Ito ay hindi na bago sa atin, dahil sa araw araw, libo libong mga Pilipino ang naipapadala sa iba’t ibang bansa para magtrabaho. Subalit, may malaking kapalit at pagsubok ang pagiging OFW. Ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ay kung paano mo mapapanatiling buo ang iyong pamilya at ang inyong relasyon sa isa’t isa.

Bilang basic unit ng society, kalooban ng Diyos na ang isang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay at mga anak. Pero dahil sa layo mo sa iyong pamilya, mas malaki ang pagsubok na maari mong kaharapin. Hindi mo masusubaybayan ang mga pagbabago o mararanasang maging bahagi ng mga karanasan ng iyong asawa at mga anak. Kaya nga napakahalaga na maging bukas at palagian ang komunikasyon ninyo. Gamitin ang lahat ng paraan para mangyari ito, tulad ng pagsulat, pagtawag sa telepono, text, email, o kaya ay “chat.” Kapag ginamit ng tama, ang mga pamamaraang ito ay maaaring magpatibay sa relasyon ng iyong pamilya.

Panatilihing masigla ang iyong relasyon sa iyong asawa. Ang kalungkutan ng pag-iisa at ang pagiging “sole parent” ay mo/niya ay dobleng kabigatan ang dulot sa iyo/sa kanya. Tulungan ang iyong asawa sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Ipagpatuloy ang pagpapalago, pagtuturo, pagdidisiplina, at paggabay sa paglaki ng inyong mga anak. Kailangan ding magkaroon ng kamalayan ang mga anak sa kalagayan ng inyong pamilya at maunawaan ang kani-kaniyang papel, responsibilidad at tungkulin.

Humingi ng payo o tulong sa iyong mga kaibigan, kamag-anak o kapwa Kristiano sa mapanghamong panahong ito. At ang pinakamahalaga, alalahanin na sinumang pamilya ay magtatagumpay sa hamon ng buhay kung sila ay magtitiwala kay Kristo at hahayaan Siyang maging sentro ng kanilang pamilya.

 • Itakda ang mga layunin at kaukulang panahon ng iyong pagkawalay sa iyong pamilya. Pag-usapan ito sa buong pamilya, para malaman ang mga inaasahan at responsibilidad para mapanatiling buo ang pamilya.
 • Panatilihing bukas ang komunikasyon sa lahat ng mga miyembro ng pamilya. Gumamit ng iba’t ibang pamamaraan ng komunikasyon, tulad ng liham, internet, telepono, text messages at iba pa.
 • Palaging magpalitan ng mga larawan para malaman ang pagbabagong nagaganap. Ito ay makakatulong upang masulyapan ang buhay ng bawat isa.
 • Para sa mga tatay, tiyakin na ang trabaho sa ibang bansa ay pansamantala lang. Tandaan na mas mahalaga ang pamilya kaya mas kailangan ang pagsasama-sama.
 • Sa mga naiwan dito sa Pilipinas, kalimitan na ang nanay at mga bata, ay kailangan ding tiyakin na kasama sila sa pagpapanatiling buhay at masigla ang kanilang relasyon.
 • Kapwa ang OFW at ang mga naiwan dito sa bansa ay kailangang patuloy na magtiwala sa Diyos at hingin ang tulong ng mga kamag-anak at kaibigan.
 • Sa mga asawa, iwasan ang anumang tukso.
 • Hope Away From Home: Help and Encouragement for OFWs by Evelyn Miranda-Feliciano
 • Online resources for OFWs : www.globalofw.com
 • Connecting: 52 Guidelines for Making Marriage Work by Harold J. Sala
 • Making Marriage Work by Harold J. Sala
 • The Family You’ve Always Wanted by Gary Chapman
 • Practical Christian Living by Bertram Lim
 • How to Keep Your Husband Happy / How to Keep Your Wife Happy by William Orr
 • The Joy of Marriage God’s Way by Beverly La Haye
 • Jesus on Parenting by Teresa Whitehurst
 • Raising Godly Kids by Harold J. Sala
 • Ang 5 pangunahing pinupuntahan ng mga OFW para magrabaho noong 2007-2008: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Hongkong at Singapore.
 • Ang 5 pangunahing pinagmumulan ng remittances: Estados Unidos, Saudi Arabia, Canada, United Kingdom at Italy.
 • Noong 2008, 1.24 Milyong OFW ang nagtungo sa ibang bansa.
 • Isang report ng UNICEF noong 2008, ang nagpapakita na ang social cost ng labor migration ay mas matimbang  kaysa benespisyong pang-ekonomiko, kung saan ang relasyon ng pamilya ang unang biktima.
 • Halos 3 hanggang 6 na milyong mga batang Pilipino ang iniiwan habang ang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. (UNICEF 2008)
TAMPOK NA VIDEO
Abrod

Anu-anong mga pagsubok na kinakaharap ng mga pamilyang OFW at paano mapagtatagumpayan ng pamilya ang matagal na pagkawalay? Pinapakita ng “Abrod” ang makabagong kalagayan ng pamilyang Pilipino. Humingi ng praktikal na mga payo kung paano mapapanatili ang ugnayan at magtagumpay bilang pamilyang OFW.

resources

Comments

comments