Pakikipagtalik nang Hindi Kasal

pre-marital_sex
Madalas gumagamit ng mga salita para mapapayag ka sa pre-marital sex. Pero ito ba ang pinakamataas na paraan upang ipahayag ang pag-ibig?

“Mahal, kung talagang love mo ako papayag ka na gawin natin ito.  Ito ay ‘expression’ ng pag-ibig natin.” Ang mga salitang ito ang kalimitang ginagamit para mapapayag ka sa pre-marital sex. Pero ito ba ang pinaka-importanteng paraan para maipakita ang pagmamahal? Sa ating lipunan madalas ipinakakalat ang iba’t ibang uri ng kasinungalingan tungkol sa pakikipag-relasyon.

Ang karaniwang mga dinadahilan sa pakikipagtalik ng walang kasal o pag-aasawa ay:

 • Gusto n’yong ma-enjoy ang panahon na kayo’y magkasama;
 • Ikakasal rin naman kayo kaya bakit pa kailangang maghintay;
 • Gusto mo munang subukan kung bagay nga kayo bago kayo magpakasal;
 • Gagamit kayo ng contraceptives para hindi mabuntis;
 • Wala pa kayong pera para magpakasal at marami pang iba.

Tandaan mo lang na ang sex ay kaloob ng Diyos. Ito ay para magdulot ng kaligayahan sa konteksto ng pag-aasawa at pagpapalago ng pamilya. Kung ginagawa ito sa labas ng kasal, ito ay KASALANAN at talagang pagsuway sa utos ng Diyos. Kapag patuloy na ginagawa, madalas maaari rin itong magdulot ng panghabambuhay na epekto sa pisikal (pregnancy),   sa emosyon (guilt, distrust, broken hearts), at sa relasyon (broken relationships, single parenting).

Kung ikaw ay “in a relationship”, umiwas sa mga mapanuksong sitwasyon. Ang iba nga nagdadahilan pa na ito ay “bigla na lang nangyari.” Maaari mo namang iparamdam ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng ibang paraan na nakakalugod pa sa Diyos. At higit sa lahat, maipapahayag mo ito ng lubusan sa “commitment of marriage”.

Kung ang lahat ng ito ay kulang pa para makumbinse ka, tandaan mo ang nakasulat sa Biblia. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Tayo ay may tungkulin na panatilihin itong banal at dalisay. Huwag pumayag sa pre-marital sex at piliin ang parangalan ang Diyos.

 • Paalalahanan ang sarili na ang pakikipagtalik ay kaloob ng Diyos at marapat lamang na ma-enjoy sa konteksto ng pag-aasawa.
 • Iwasang mapunta sa isang lugar na kayo lang dalawa ng isang tao mula “opposite sex”, lalo na sa mga “questionable places”.
 • Maging accountable sa ibang tao. Sumali sa True Love Waits covenant o isang grupo na maaring tumulong sa iyo para manatiling banal at dalisay.
 • Alamin na kung totoong mahal ka ng iyong karelasyon, maghihintay siyang mai-kasal kayo bago siya makipagtalik sa iyo.
 • Umiwas sa mga taong ang payo ay mali at hindi mabuti. Sumangguni sa Biblia o sa mga taong maka-Dios tungkol sa usapin ng sex at
 • Ang mga single ay kailangang matuto ng self-control at huwag mag-baka sakali o mag-take risks sa mga relasyong pisikal. Kung hindi ito kaya, magpakasal muna.
 • Kung ikaw naman ay nakipag pre-marital sex na, ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Mula sa araw na ito magbago at iwasan na ang bagay na ito.
 • 2% ng mga kalalakihan ang sang-ayon na magsama ang dalawang hindi kasal kahit na wala silang planong magpakasal (samantalang ang mga kababaihan ay 10.8%). (NSCB 2008)
 • Halos 15.9% ng mga kababaihan ang nagsabing nagawa na nila ang PMS kumpara sa 32.1% sa mga kalalakihan. (NCSB 2008)
 • 4% lamang ng mga kalalakihan ang pumapayag sa mga babaeng may karanasan na sa PMS (samantalang 15.8% naman sa kababaihan) subali’t halos pantay lang kapag ang mga kalalakihan ang nakagawa ng PMS (27.2% and 26.1% respectively)
 • Ang datos ng PMS ay pinakamataas sa mga kabataang lalaki mula sa Metro Manila (41.8%) at pinakamababa sa mga kabataan Cagayan Valley (18.4%), habang mataas ang bilang ng kabataang babae sa Eastern Visayas (22.9%) habang pinakamababa sa mga kabataang babae sa ARMM (3%). (NSCB 2008)
 • Isang pag-aaral na ginawa bilang bahagi ng YAFS 3 Working Paper Series ay nagpapakita ng mga ganitong kalagayan: a) ilan sa mga nagpakasal na ay nag-live in muna; b) sa mga kinasal noong 1994 (26%), 47% ay nagsama muna bago ang kanilang pormal na pagpapakasal. Ang proportion na ito ay tumaas sa 54% noong 2002. (NSCB 2008)
 • 4% lamang ng mga kababaihan ang sumasang-ayon sa abortion kumpara sa 33.2% sa mga kalalakihan. (NSCB 2010)
 • Ayon sa isang Young Adult Fertility and Sexuality Study in 2002 by the University of the Philippines Population Institute (UPPI) Demographic Research and Development Foundation, 26% of Filipino youth from ages 15 to 25 ay umamin na nakaranas na ng pre-marital sex, habang 38% ay nasa kasalukuyang nakikipag-live in.
TAMPOK NA VIDEO
Silakbo

Panoorin kung paanong ang isang couple ay nag-struggle na masimulan ng tama ang kanilang pagsasama. Alamin kung paano makapagtatayo ng matibay na pundasyon ng pag-aasawa na kayang pagtagumpayan ang pagsubok ng panahon. Sina Lemuel at Rose Engcoy, mga batikang pre-marital counselors, ay nagbigay ng mga payo kung paano magkakaroon ng pagmamahalan at pagsasamang mananatili.

resources

Comments

comments