Pagsasaayos ng Nasirang Pagsasama ng Mag-asawa

restoring_a_broken_marriage
Posible kayang patawarin ang asawang naging unfaithful at buuin muli ang nasirang pagsasama?

Madalas, kapag ikaw ang ginawan ng kataksilan, mahirap itong isiping gawin. O kaya ikaw ang nagtaksil sa asawa, malamang hindi ka na umaasang mapapatawad pa lalo na ang mabuong muli ang pagsasama.

Ngunit sa Diyos, nais Niya na ang nasirang relasyon ng mag-asawa ay muling maayos at mabuo. Sa pamamgitan ng tulong Niya, posibleng magpatawad at muling maayos ang  pagsasama lalo na kung handang humakbang ang bawat isa. Kaya rin Niyang mas lalong patibayin ang relasyon dahil Siya ang tagapag-ayos ng mga nasirang bagay.

Ang lahat ay nagsisimula sa kagustuhang magpatawad. Kailangang magtulungan ang mag-asawa upang mapagtagumpayan ang mga sakit at paghihirap na bunga ng pangangaliwa. Hindi kailangan ang labis na pagdududa sa mag-asawa. Mahalaga na pumunta sa marriage counseling o isa isang grupo na makatutulong sa proseso ng pagkakasundo.

Hindi magiging madali ang proseso. May mga negatibong kaisipan at damdamin ang kanilang kakaharapin at kailangang isuko ng bawat isa sa  kapangyarihan ng Panginoong magpagaling. Kailangang maibalik muli ang tiwala sa isa’t isa. Higit sa lahat, kailangan nilang hanapin ang presensiya ng Diyos  sa bagong buong relasyon. Posible ang lahat kung ipagkakatiwala nila ang kanilang relasyon sa Diyos.

 • Kung ikaw ang niloko, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Nagdesisiyon ang iyong asawa na gawin iyon at hindi mo ito kontrolado. Normal lang na masaktan at umiyak ka dahil sa nangyari.
 • Kung ikaw ang nakagawa ng kasalanan, magpakumbaba at magsisi. Humingi ng tawad sa iyong asawa. Ipakita at patunayan na ikaw ay seryosong magbago.
 • Patuloy mong ipanalangin na pagtibayin ng Panginoon ang inyong pagsasama.
 • Bigyang-pansin kung ano ang positibo sa inyong pagsasama. Maging responsable sa iyong pagbabago. Makinig at damayan ang iyong asawa.
 • Maging bukas sa paghingi ng tulong mula sa mga taong may sapat na kaalaman at kasanayan sa pagsasaayos ng mga nasirang pagsasama.
 • Baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip at pakikitungo sa iyong asawa.
 • Iwasang balikan ang mga nakalipas na pagkakasala at alaala na maaring makasakit sa damdamin ng iyong asawa.
 • Heart Line Counselors of Back to the Bible Radio:http://www.backtothebible.org.ph/heart_02.html
 • Marriage Encounter: Building Better Marriages for Life :www.agme.org
 • Christian Marriage : preaching and teaching Biblical marriage :www.christianmarriage.com
 • Restoring Christ to Counseling and Counseling to the Church :www.ccef.org
 • How to Keep you Husband Happy  / How to Keep you Wife Happy by William Orr
 • The Honeymoon Never Ends by Nelson T. Dy
 • Happily Married for Life by Larry Koenig
 • Strength in weakness : healing Sexual and relational brokenness by Andrew Comiskey
 • How God Will Restore Your Marriage: There’s Healing After Broken Vows by Erin Thiele
 • Ang divorce ay hindi pinahihintulutan sa Pilipinas. Nguni’t ang pagpapawalang bisa ng kasal ay pinapahintulatan ng Family Code batay sa ilang mga kadahilanan.
 • Ang mga Artikulo 333 at 334 ng Revised Penal Code ay nagpapataw ng parusa sa isang babaeng may karelasyong sekswal maliban sa kanyang asawa (adultery) at ganoon din sa lalake na may karelasyong sekswal maliban sa kanyang asawa o pagkakaroon ng kabit (concubinage).
 • Ang adultery ay may parusang pagkakabilanggo ng higit sa 2 taon hanggang 12 taon at ang concubinage ay mula sa 6 na buwan at isang araw hanggang 2 taon at 4 na buwan.
 • Ang bilang ng mga Pilipinong naghiwalay ay dumoble mula sa pagitan ng 1980 at 2000 (NSCB 2010)
 • Ang bilang ng mga babaeng may edad na 15-49 na hindi na namumuhay kasama ang kanyang asawa ay halos dumoble sa pagitan noong 1993 at 2008, mula sa kulang-kulang 2 kada 100 tungo sa 3 kada 100. (NSCB 2010)
TAMPOK NA VIDEO
Lamat

Sa palabas na ito,  mapapanood kung paano sinusubukan ng isang mag-asawa na muling ayusin ang kanilang pagsasama at  buuin ang kanilang pamilya. Alamin kung paano mo maibabalik ang nawala sa iyo at kung paano muling umibig. Si Ptr. Clem Guillermo, isang kilalang counselor at speaker, ay nagbigay ng ilang prinsipyo kung paano muling bubuhayin ang nasirang pagsasama. Tunghayan kung paano makakabangon ang isang mag-asawa mula sa adultery.

resources

Comments

comments