Pagsasaayos ng Alitang Mag-asawa

conflict_resolution_in_marriage
Ano ang mangyayari kapag hindi natin hinarap ang mga alitan?

Tayong mga Pilipino, ayaw natin ng conflict o confrontation. Madalas nating sinasabi na palalamigin muna natin ang sarili, ngingiti at sasabihing ok lang ang lahat. Ito ay mas nagiging komplikado dahil sa nakagawiang ugali ng mga babae, na gamitin ang “silent treatment.” Hindi ito nakapagbibigay ng solusyon sa isyu dahil hindi alam ng isa sa kanila kung ano ang problema. Kaya pinapalagpas na lang natin ang conflict at pilit kinakalimutan ang karanasan. Pero tunay nga bang nalilimutan natin?

Ano ang mangyayari kapag hindi natin hinarap ng direkta ang mga conflicts?  Mga alitang nagaganap sa sarili nating tahanan, sa pagitan ng mga magkakaibigan, o kaya naman sa ibang tao, mga  unsettled issues  na madalas ay gumugulo sa ating mga puso at sumisira sa ating mga relasyon. Likas sa tao na palakihin ang pagkakamali ng iba. Pinag-iisipan natin sila madalas ng maling motibo. Dahil sa sinasarili lang natin ang sa palagay natin ay mga pagkakamali ng iba, nadaragdag lang ng nadaragdag ang mga pagkakamaling ating nakikita o nararanasan. Ang mga resulta nito ay ang paghihiwalay ng mag-asawa, pagkasira ng tiwala ng magulang sa mga anak at sa isa’t isa, pagkaputol ng pagkakaibigan at pagkawasak  ng mga pamayanan.

Subalit, kailangan nating tanggapin na ang hindi pagkakaunawaan ay bahagi ng isang relasyon. Ang kakaibang katangian  ng ating bansa, ang pagkakaroon ng iba’t ibang kultura, kasanayan, gawi, paniniwala, impluwensiya at wika/dayalekto,  ay dapat isaisip na maaring maging sanhi ng iba’t ibang uri ng hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Para maging simple ang buhay, alamin mo kung paano mo makikita ang conflict sa isang positibong pananaw, at paano nito mapapalakas ang ating mga relasyon.

Ang pinakamahalagang aspeto sa pagtugon sa conflict ay pagpapatawad. Kailangan nating tandaan na tayo ay pinatawad ni  Kristo Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan, at kailangan ganoon din ang  gawin natin sa iba. Ang paksang ito ay tinalakay ng mas malalim sa link na ito. (forgiveness) Gawin ang unang hakbang at pagusapan ang isyu. Sa tulong ng Diyos, may pag-asa pang maayos ang conflict.

  • Masusing unawain ang pananaw ng kabilang panig at kung saan ito nanggagaling.
  • Tandaan na ang anumang salita ay maaring magbigay buhay o pumatay. Maging mahinahon kapag pinag-uusapan ang isyu. Ituon ang atensyon sa problema at kung paano ito maaayos. Iwasang  pagusapan ang mga nakalipas na pagkakamali.
  • Kung ikaw ang nasa kamalian, magpakumbaba at humingi kaagad ng patawad.
  • Kadalasan ang mga Pilipino ay nananatiling tahimik o kaya ay sinasabing ok lang ang lahat kahit na nasasaktan na. Nakukuha pa nilang ngumiti sa kabila ng sakit na kanilang nararamdaman.
  • May higit sa 40 grupong etniko sa Pilipinas na may iba’t ibang kultura at wika.
  • Malaking bilang ng mamamayan ay mga Katoliko, nguni’t ang ibang bahagi ng populasyon ay Protestante, Muslim at maraming grupong tribo o katutubo.
Tampok na Video
LQ

Sa dramang ito, kapwa ang asawang lalaki at babae ay bigo sa kanilang relasyon.  Kapwa sila naniniwala na kulang ang ibinigay ng isa kumpara sa ibinibigay niya. Ipinanalangin nila na magbago ang bawat isa. Matutong tanggapin ang sariling pagkakamali at ang galak ng pagpapatawad.

resources

Comments

comments