Pagpapatawad

forgiveness
Ilang beses ba tayo dapat magpatawad? Ang sabi ng Salita ng Diyos ay 77x7.

“Magpatawad?! Hinding hindi ko siya mapapatawad sa kaniyang ginawa.”

Sino ba ang hindi dumaan sa mahirap na proseso ng pagpapatawad? Nagkikimkim tayo ng galit at sama ng loob, kadalasan gusto nating gumanti. Ito ay totoong totoo lalo na kapag ang kasalanang nagawa ay mabigat tulad ng pangangalunya, pagpatay, pagtataksil, iba’t ibang uri ng pang-aabuso, paninirang puri, atbp.

Ang realidad kapag hindi tayo nagpapatawad, tayo ang nahihirapan dahil sa nakukulong tayo sa ating mga negatibong kaisipan at damdamin. Nahuhulog tayo sa gapos ng kasalanan at unti-unting nalalason ang ating buhay. Ito ay totoo rin kapag sinasabi nating nagpatawad na tayo pero hindi naman kinakalimutan ang alaala ng nakaraang kasalanan.

Malinaw na nais ng Diyos na patawarin natin ang mga nagkasala sa atin, kahit gaano pa ito kalaki o kabigat. Bakit? Dahil pinatawad Niya tayo. Mararanasan lamang natin ang kaligayahan ng kaniyang habag kung tayo rin ay mahahabag sa iba. Humingi lang tayo ng tulong sa kaniya dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng lakas para gawin ang mahirap na bagay na ito: ang magpatawad ng lubos.

Ilang beses ba tayo dapat magpatawad? Ang sabi ng Salita ng Diyos ay 77×7 o sa ibang salita, kahit na ilang beses. Kung hindi, anuman ang dalhin natin sa harapan ng Diyos bilang pagsamba ay mawawalan ng kabuluhan. Ang payo para sa mga mag-asawa na huwag hayaang lubugan ng araw ang kanilang galit sa puso ay para rin sa ating lahat.

Kung ikaw ang siyang humihingi ng tawad pero hindi pinatawad, ipagkatiwala mo na ito sa Diyos. Sikapin mo na lang huwag nang ulitin ang kasalanang nagawa mo at ipakita ang iyong pagbabago. Kung ang may sala ay ayaw humingi ng tawad, magpasya na ayusin ang iyong kalooban at magpatawad. Ang Diyos na ang kikilos sa kanilang buhay.

Ang pagpapatawad ay isang pagpapasya. Kapag pinili mong magpatawad, pinipili mo ang maging malaya at parangalan ang Diyos.

  • Alalahanin natin na utos ng Diyos na kailangan nating patawarin ang mga nagkasala sa atin.
  • Iwasan muna pansamantala ang taong may sala. Ito ay makatutulong para maghilom ang sakit.
  • Piliin na magpatawad at kalimutan na ang sakit. Ipagpatuloy na hingin sa Diyos ng kagalingan ng iyong puso.
  • Para sa mga naghahangad ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, huwag mamamalagi sa awa sa sarili. Tanggapin na pinatawad ka na ng Diyos.
  • Huwag mo nang kimkimin ang galit sa iyong puso.
  • Maging maingat sa mga taong nakapanakit sa iyo pero iwasan na ang pag-ungkat sa mga nakalipas na pagkakamali.
  • Handling Difficult People by Dr. John Townsend
  • Forgiveness is a Choice: A Step-by-step Process for Resolving Anger and Restoring Hope by Robert D. Enright
  • Karamihan sa mga Pilipino ay hindi kaagad sinasabi at hindi pinag-uusapan kung ano ang kanilang nararamdaman pero madalas inuungkat ang mga lumipas na mga pagkakamali.
TAMPOK NA VIDEO
Bilanggo

Si Dario ay isang abugado na nahuli ang kaniyang asawa na nakikiapid sa ibang lalaki 7 taon na ang nakalipas. Naghiwalay na sila pero sa kaniyang puso at isipan, gusto niyang maghiganti ng labis, hanggang sa punto na kung maaari, ay patayin na lamang niya ang kaniyang asawa at ang kinasama nito kaysa hayaan silang mabuhay pitong taon na ang nakararaan. Pero ibang-iba na siya ngayon. Maaari ba talagang magpatawad sa gitna ng sakit at pait? Panoorin at tingnan kung paano ito ipinakita sa dramang ito at hayaang mabago nito ang iyong buhay.

resources

Comments

comments