Pagkatanggal sa Trabaho

loss_of_a_job
Paano natin malalagpasan ang pagkawala ng trabaho? Anong dapat gawin kapag nasa ganito kang sitwasyon?

Samu’t saring kaisipan at emosyon ang maaring dumating sa iyo kapag nawalan ka ng trabaho. Maaaring maramdaman mo na hindi sapat ang mga ginawa mo para sa posisyon na inaasahan sa iyo, o takot sa kung anong mangyayari sa pamilya mo dahil sa iyo sila umaasa, at galit dahil sa kawalang katarungan sa buhay. At kinalauan, kapag tumagal-tagal ang pagdating ng mga bagong pagkakataon, maaaring magkaroon ng depresyon at kawalan ng pag-asa.

Mahalagang malaman mo na ang mawalan ng trabaho ay maaring maranasan ninuman kahit minsan sa buhay ng isang tao. Maraming mga dahilan na sadyang di natin kontrolado (pagbabago sa lagay ng ekonomiya o kaya naman re-organization sa kumpanya, atbp).  Kaya labanan ang maling kaisipan na nagpapahina sa iyo at nagtutulak sa iyo na pagdudahan ang katapatan ang Diyos.

Anong dapat mong  gawin sa sitwasyong ito? Manalig ka lang, una sa lahat, sa pangako ng Diyos na aalagaan ka niya at may maganda siyang plano sa iyo (Jeremias 29:11). Ituon ang atensyon sa mga mabubuting hakbang na maaari mong gawin. Magpasa ng maraming resume. Pumunta sa mga interviews. Gumawa ng pananaliksik sa mga kumpanyang interesado ka. Gamitin ang mga bakanteng panahon para mag-aral at matuto pa ng mga bagong kasanayan. At kung nasisante ka sa dahil sa iyong pagkukulang, matuto ka sa iyong pagkakamali at siguraduhing hindi mo na ito uulitin.

Tulad sa ibang pagkawala, maaaring kailangan mo ding dumaan sa maiksing panahon ng kalungkutan. Pero kapag ito ay tumagal pa, humingi ka ng tulong ispiritual at emosyonal. At dahil sa ang Diyos ang nagsasara at nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad, patuloy kang manalangin tungkol sa mga aralin na nais Niyang matutuhan mo (tulad ng mas malalim na ugnayan sa Diyos, mas matibay na pananampalataya, mas mahabang panahon sa pamilya, atbp.) at kung anong direksyon ang maari mong puntahan (pagpapalit ng trabaho, pangingibang bansa, magpasimula ng negosyo, atbp).

Maging panatag. Sasamahan ka ng Diyos sa panahong ito ng kawalan at paghihintay.

 • Ituon ang sarili sa paghahanap ng bagong trabaho kaysa malugmok sa pagkawala ng nauna.
 • Sa mga panahon na nalulungkot ka sa iyong sitwasyon, alalahanin ang katapatan ng Diyos at hingin sa kaniya ang gusto niyang ipahayag sa iyo sa panahon ng paghihintay. Makakatulong din kapag hinahayaan mong palibutan ka ng mga taong positibo.
 • Humingi ng tulong sa mga kaibigan at kakilala para sa mga impormasyon tungkol sa mga job openings at para mairekomenda ka.
 • Habang naghihintay ka sa pagdating ng bagong trabaho, paghusayin mo pa ang iyong mga kasanayan sa pamamagitan ng pagdalo sa mga klase, pagbabasa o pag-aaral
 • Manalangin sa Panginoon na magbukas ng mga pinto at para tulungan ka sa pagdedesisyon kapag dumating na ang oportunidad.
 • Manampalataya ka sa Dios na siyang tutulong sa iyo na malagpasan ang sitwasyong ito.
 • Going up? By Yay Padua-Olmedo
 • The Upside of Adversity by Os Hillman
 • What Makes A Winner by Whit Criswell
 • The Way of the Shepherd by Dr, Kevin Leman and William Pentak
 • When Life Gets Tough by Henry Gariepy
 • Your First Job by Nelson Dy
 • Under Cover: The Promise of Protection Under His Authority by John Bevere
 • Website for job opportunities:
 • Ang pambansang antas ng mga walang trabaho ay bumaba ng 0.7% (7.6% noong Hulyo 2009 tungo sa 6.9% noong Hulyo 2010). Sa talaan ayon sa rehiyon, ang NCR ang may pinakamataas na naitalang walang trabaho na umabot sa 10.9%. (DOLE, Hulyo 2010)
 • Mula Hulyo nga taong 2010, 17,042 mga empleyado ang natanggal sa 1,232 kumpanyang nagsara dahil sa kalagayan ng ekonomiya. Kalahati (57.4% or 707) ay nagsara dahil sa reorganization/ downsizing/redundancy. Karamihan (76.9% or 948) ay mula sa service sector. (DOLE, Hulyo 2010).
 • Ayon sa sample coverage mula sa 700 malalaking kumpaniya sa bansa, ang bilang ng labor turnover ay positibo na may 2.86% na accession rate (pagdadagdag) laban sa separation rate (tumigil sa pagtatrabaho/ o nalay-off) sa second quarter ng 2010.
 • Ang Pilipinas ang may pinakamataas na naitalang kaso ng depresyon sa Asya: 4.6 milyon noong 2004. (Natasha Goulbourn Foundation)
 • Sa 3% mga Pilipino na nadiskubreng clinically depressed, kakaunti lamang ang humihingi ng tulong mula sa mga dalubhasa. (Natasha Goulbourn Foundation)
TAMPOK NA VIDEO
Sisante

Paano tayo makakaalpas kapag nawalan tayo ng trabaho? Ano ang nararamdaman natin kapag tayo ay nasisisante? Paano natin hinaharap ang galit at kalungkutan? Panoorin ang kwento ng isang lalaking natutong harapin ang poot at tuluyang nakabangon mula sa pagkawala ng trabaho.

resources

Comments

comments