Pagiging Tapat sa Asawa

faithfulness_in_marriage
“…in sickness or in health, to love and to cherish, till death do us part?”

“…in sickness or in health, to love and to cherish, till death do us part?” …maaring sinabi mo ang mga salitang ito o kaya naman mga salitang tulad nito noong nagsumpaan kayong mga-asawa sa inyong kasal. Siguradong taos sa puso ng sinabi ninyo ito sa isa’t isa. Pero ang isang pagsasama ay karaniwang inatake ng pagsubok at mga tukso. Kailangan maging maagap para mapanatiling buo ang pamilya.

Paano ito magagawa? Habang bago pa lang ang inyong pagsasama, tukuyin na ang inyong mga tungkulin at responsibilidad. Maging sensitibo sa mga pangangailangan ng bawat isa, kasama na rito ang mga pisikal at emosyonal na aspeto ng inyong pagsasama. Ayusin kaagad ang anumang isyu, maliit man o malaki (bago pa lumubog ang araw sabi sa Biblia). Minsan ang maliliit na tampo o hindi pagkakaunawaan ay nagiging binhi ng di-paggiging kuntento na lumalaki at nagiging dahilan para masira ang relasyon ng mag-asawa.

Narinig na natin ang maraming malulungkot at masakit na kwento tungkol sa mga nasirang pagsasama ng mag-asawa. Kaya, manindigan kung ano ang gagawin sa tuwing ang isa sa inyo ay humaharap sa isang tukso. Siguraduhing huwag magkaroon ng anumang emotional attachment sa opposite sex. Tandaan na ang marital affairs ay hindi naman nagsisimula sa intensyong sirain ang pamilya. Nguni’t dahan-dahan itong nakakaapekto ng hindi mo inaasahan kaya kailangan laging mag-ingat at maging matalino. Ang pagkakaroon ng isang grupo at mentor ay makakatulong upang maiwasan ninyo ang marital unfaithfulness.

Ang kasal ay isang kasunduan sa pagitan ninyong mag-asawa at ng Diyos. Kaya ganoon na lang kahalaga na panatilihin ang Diyos bilang pundasyon ng inyong pagsasama. Panatilihin ang pananalangin at pagdalo sa mga gawain ng simbahan nang magkasama. At para mapanatiling masigla ang inyong pagsasama, ipagpatuloy ang pag-gawa ng mga bagay na kinahihiligan ninyong gawin.

 • Para magkaroon ng masaya at matibay na pag-sasama, buuin ito sa ibabaw ng isang matibay na pundasyon, ang pananampalataya kay Hesu-Cristo. Palaging manalangin at mag-aral ng Salita ng Diyos nang magkasama.
 • Gumamit ng mga mahinahon na pananalita. Pahalagahan ang iyong asawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kinahihiligan niyang gawin.
 • Siguraduhin magkakaroon kayo ng panahon minsan sa isang linggo para mag-date. Pananatilihin nito ang sigla ng inyong pagsasama.
 • Tandaan na ang pagkakaroon ng matatag na pagsasama ay hindi madali kaya kailangan ninyo itong pagtulungan. Kasama na rito ang pagiging mapasensya, maglaan ng oras sa isa’t isa, at maging mapagpasalamat sa bawat isa.
 • Sa umpisa pa lang ng pagsasama, pagpasyahan kung ano ang inyong gagawin kung sakaling malagay ang isa sa isang mahirap na sitwasyon kasama ang ibang tao. Iwasan ang mga taong maaaring makasira sa inyo.
 • Sikaping ang pag-iisip ay maging banal at dalisay at piliting ayusin kaagad ang mga simpleng problema upang hindi na ito lumaki.
 • Maging sensitibo sa mga nararamdaman at kilos ng iyong asawa. Masdan ang mga tanda ng kanyang pagtatampo o panlalamig at ayusin kaagad ito.
 • Humanap ng mga mentor at accountability group para sa inyong pag-sasama.
 • Marriage Encounter: Building Better Marriages for Life : www.agme.org
 • Christian Marriage : preaching and teaching Biblical marriage : www.christianmarriage.com
 • 10 Principles for a Happy Marriage by Selwyn Hughes
 • Connecting: 52 Guidelines for Making Marriage Work by Harold J. Sala
 • His Needs, Her Needs by William F. Harley
 • The Joy of Marriage God’s Way by various authors including Beverly LaHaye
 • Love, Sex and Marriage by Evelyn Miranda-Feliciano
 • Ten Commandments for Husbands and Wives by Dr. Harold J. Sala
 • To Have and To Hold: The Lifestyle for a Happy Marriage by William B. Girao
 • Love Must be Tough by James Dobson
 • Making Marriage Work by Dr. Harold J. Sala
 • The Five Love Languages by Gary Chapman
 • Ang divorce ay hindi tinatanggap sa Pilipinas. Pero ang pagpapawalang bisa ng kasal ay pinapahintulutan ng Family Code batay sa ilang kadahilanan.
 • Ang mga Artikulo 333 at 334 ng Revised Penal Code ay pinaparusahan ang babaeng may karelasyong sekswal maliban sa kanyang asawa (adultery) at ganoon din ang lalake na may karelasyong sekswal maliban sa kanyang asawa o pagkakaroon ng kabit (concubinage)
 • Ang adultery ay may kaparusahan na pagkabilanggo ng higit sa 2 taon hanggang 12 taon at ang concubinage ay mula sa 6 na buwan at isang araw hanggang 2 taon at 4 na buwan.
 • Ang proportion ng mga kalalakihan na nakikiapid ay 36% kumpara sa 2% sa mga babae (Gonzales 2003)
 • Halos 18% ng ating mga kabataan ay sumasang-ayon sa pakikipag-live in na walang planong magpakasal (NSCB, 2008)
 • Halos 24% sa mga kabataan ang kayang tanggapin ang mga babaeng may karanasan na sa Pre-Marital Sex (PMS). Halos 37.2% ng mga kabataan tanggap ang mga lalaking nakapag PMS na. (NSCB 2008)
 • Ang bilang ng mga Pilipinong naghiwalay (divorced/separated) ay dumoble mula sa pagitan ng 1980 at 2000 (NSCB 2010)
 • Apat sa 100 mga Pilipino ay nasa common law o live-in arrangement (NSCB 2010)
 • Ang bilang ng mga babaeng edad 15 hanggang 49 na nakikipag live-in ay dumoble pa sa pagitan noong 1993 hanggang 2008, mula 5 sa 100 tungo sa 11 sa 100. (NSCB 2010)
TAMPOK NA VIDEO
Unos

Sa palabas na ito, panoorin kung paano ang isang mag-asawa ay sinikap na panatilihing malakas ang kanilang pagsasama. Alamin kung paano maiiwasan ang tukso na maaring makasira ng inyong pamilya. Si Ptr. Clem Guillermo, isang kilalang Christian Family Counselor, ay nagbigay ng ilang mga payo kung paano magkakaroon ng uri ng pagsasama na iyong pinapangarap. Pag-aralan kung paano maiiwasan ang martial unfaithfulness.

resources

Comments

comments