Pagiging Ama

fatherhood
Paano magiging isang mabuting ama ang isang lalaki sa pamayanang pabago-bago?

Ano nga ba ang ibig sabihin nang pagiging isang ama? Sa palagay mo kaya mo bang tawaging isang dad, itay, ama, o papa? Sa pagbisita mo sa website na ito, nangangahulugan na gusto mong maging isang mabuting ama sa iyong mga anak o magiging mga anak.

May lumang paniniwala ang mga Pilipino na tungkulin lang ng mga tatay na magtrabaho para sa pagkain, sa bahay at pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero hindi na ito totoo ngayon.  Kailangang kilalanin at angkinin ng mga ama ngayon ang kanilang responsibilidad sa pagbubuo ng isang tahanan.

Kailangan tulungan ng mga tatay ang kanilang mga anak na magkaroon ng uri ng paninidigan at mabuting pag-uugali kung saan sila ay lalago at magiging kagamit-gamit sa Dios.  Kaya nga, maipakita sana ng mga tatay kanilang relasyon sa Diyos Ama sa harap ng kanilang mga anak. Sa kanyang mga anak na lalaki, kailangang maipakita niya ang pagiging isang mabuting halimbawa kung paano maging mabuting provider at matured spiritual guide. Ganoon din, kailangang ipagpatuloy ang pagpapahalaga at pagtanggap niya sa kaniyang mga anak na babae para magkaroon sila ng maayos na pakikitungo sa Dios at ibang mga tao. At ang pinakamahalaga ay ang paghubog sa kanyang mga anak sa pamamgitan ng Salita ng Diyos upang hindi sila maligaw sa buhay.

Maaring isang mahirap na hamon ang maging isang ama, lalo na kapag ituturing mo ang iyong sarili bilang isang tagapagbuo ng buhay, tagapaghilom ng sakit, at ang pinagmumulan ng lakas ng loob ng iyong mga anak. Kailangan mo lang tandaan na maging tapat at hanapin ang gabay ng Diyos. Tulad nang binanggit sa Biblia, kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan, humingi ka sa Diyos, at ipagkakaloob Niya ang iyong kailangan.

 • Ang iyong papel bilang isang ama ay mahalaga sa paglago at pagtibay ng iyong mga anak.
 • Maglaan ng quality time sa iyong mga anak. Suportahan at pahalagahan sila sa kanilang paglalakbay sa buhay.
 • Sikapin mo na ang lahat ng aspeto ng iyong buhay ay maging halimbawa na maaaring sundan ng iyong mga anak. Kabilang dito ang iyong malalim na relasyon sa Diyos Ama at ang iyong pagpapahalaga at respeto sa iyong asawa /ang kanilang ina.
 • Iwasang magbigay ng mga unreasonable expectations sa iyong mga anak. Gabayan mo sila hanggang malaman nila kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay.
 • Ang iyong tungkulin bilang isang ama ay hindi magtatapos kapag ang iyong mga anak ay nasa tamang edad na. Hayaan mong malaman nila na pwede ka pa rin nilang lapitan para sa gabay at suporta.
 • Ang iyong pakikitungo sa iyong anak na babae ang magiging batayan ng kaniyang pakikitungo sa ibang mga lalaki o kaya naman sa kaniyang magiging asawa, at ito rin ang magiging batayan ng iyong anak na lalaki kapag siya ay nagkapamilya na sa hinaharap.
 • Kung nakikita mong hindi mo nagagampanan ng maayos ang pagiging isang ama o naging mapang-abuso kang ama, humingi ka ng tawad sa Diyos at sa iyong mga anak. Baguhin mo ang iyong buhay at magsimula muling buuin ang iyong relasyon sa kanila.
 • Raising Filipino Boys : www.raisingfilipinoboys.com
 • Fatherhood: http://www.fatherhood.org/
 • Rising to the Challenge of Christian Fatherhood: http://www.crosswalk.com/1396893/
 • Christian Fathers : http://www.christianfathers.com/
 • You Have What It Takes: What Every Father Needs to Know by John Eldredge
 • A Legacy of Faith: Things I Learned from my Father by Ruth Graham
 • Straight Talk to Men: Timeless Principles for Leading Your Family by Dr. James Dobson
 • Help, I’m Getting Married by Dr. Eli Javier
 • How to be a Man of Character in a World of Compromise: Insights from the Books of Proverbs by Richard Exley
 • Man of Valor: Every Man’s Quest for a Life of Honor and Characterby Richard Exley
 • Ang Araw ng mga Ama (tuwing ikatlong lingo ng Hunyo) ay karaniwang ginugunita sa Pilipinas
 • Ang Life expectancy ng mga kalalakihan (67.6 years old) ay mas mababa kaysa sa mga kababaihan (73.1 years old)
 • Ang RA 9255 (Marso 2004) ay nagsasabi na pinapayagan ang mga hindi legal na anak na gamitin ang apelyido ng kanilang ama para mawala ang kahihiyan at masamang reputasyon ng pagiging isang “illegitimate child”
 • Ang RA 9262 o “Anti-violence against Women and their Children Act of 2004” ay nagbibigay ng criminal sanctions o parusa laban sa kanilang ama na hindi nakatutupad sa pagsustento sa kanilang mga anak.
 • Mas marami ang mga lalaking OFW (1,034,000) kaysa sa mga babae (968,000)
 • Ang bahagi ng mga kalalakihan sa “labor force” ay 78.8% kumpara sa 49.3% ng mga kababaihan. Mayroon ding mataas na porsyento ang mga lalaking walang trabaho (7.4% vs. 6.7%)
TAMPOK NA VIDEO
Ako Si Tatay

Napagtanto ni David na maaring siya ay nasa kanilang bahay pero hindi naman siya nararamdaman bilang isang ama. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagiging “emotionally available” para sa kaniyang pamilya habang hinaharap niya ang resulta ng kanyang non-involvement. Napatunayan ni David na pinapalaki niya ang kaniyang mga anak tulad rin ng pagpapalaki sa kaniya ng kaniyang ama at natuklasan niyang kailangang ayusin niya ang ilang sa kaniyang mga sariling isyu.

resources

Comments

comments