Paghihirap sa Buhay

suffering
Bakit ba ang mabubuting tao ay dumadanas ng paghihirap? Hindi ka nag-iisa sa iyong mga tanong.

“Bakit ako pa?” Habang dumadaan ka sa kabiguan at kawalang pag-asa, tinatanong mo ang iyong sarili  ng napakaraming tanong habang sinusubukang maunawaan ang realidad na ikaw, ang iyong pamilya, o mahal sa buhay ay naghihirap. Ang pinakamahirap na bahagi ay kung bakit ang mga mabubuting tao ay naghihirap. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga tanong.

Ilang libong taon na ang nakalipas, may isang lalaki na nagngangalang Job na humarap din sa parehong sitwasyon. Siya ay matuwid na tao pero nawala sa kaniya ang kaniyang kayamanan, pamilya at kalusugan. Sa gitna ng kaniyang mga katanungan at pag-aalinlangan, nakatagpo siya ng kapayapaan at pananampalataya sa Diyos na naroroon lamang simula pa sa una. Napagtanto ni Job, na may mga katanungan na hindi kailangan ng sagot at tanging ang kailangan lang ay lubos na pagtitiwala sa Diyos. Anumang sitwasyon na mayroon ka ngayon, na nagiging sanhi ng iyong paghihirap: pagkamatay ng mahal sa buhay, kapamilyang may malubhang karamdaman, kahirapan, problema ng relasyon sa pamilya, patuloy ka lang na kumapit sa mga pangako ng Diyos na ibinigay Niya sa kaniyang mga anak. Nangako siyang hindi niya tayo iiwan, o pababayaan man lang. (Deuteronomio 31:6)

Minsan, hindi natin matatagpuan ang sapat na dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. At kahit na mahirap na tanggapin sa iyong puso at sa iyong isipan, patuloy ka lang manampalataya sa Diyos na kaya kang tulungang makaalpas. Magtiwala ka lang. Ang Diyos ang ating tanggulan at ang ating lakas, at tutulungan ka Niya sa panahon ng kaguluhan. (Awit 46:1).

 • Kung nararamdaman mo na ang iyong paghihirap ay dahil sa kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos at magsisi. Hayaan mong turuan ka Niya kung ano ang kailangan mong matutunan mula sa sitwasyong iyon.
 • Pagbulay-bulayan ang Salita ng Diyos. Kumapit sa kaniyang mga pangako.
 • May mga pagkakataon na hindi mo maunawaan kung bakit may mga paghihirap sa iyong buhay. Ituon mo lang ang iyong atensyon sa Diyos at sa kaniyang lakas.
 • Ituon mo sa Diyos ang iyong atensyon sa pamamagitan ng panalangin. Hayaan mo na maghari sa iyong puso ang kaniyang kapayapaan.
 • Hayaan mong palibutan ka ng mga taong susuporta at mananalangin para sa iyo.
 • Madalas magiging mahirap pero mas piliin mong maging masaya sa pamamagitan ng pag-anyaya sa Banal na Espiritu na manahan sa iyong puso.
 • The Call to Joy and Pain by Aijith Fernanco
 • Cries of the Heart by Ravi Zacharias
 • The Heart of Healing by Ardy O. Roberto
 • When Crisis Hits You by William B. Girao
 • The Upside of Adversity by Os Hillman
 • Good News About Injustice by Gary Haugen
 • When Life Hurts by Philip Yancey
 • Where is God When it Hurts? By Philip Yancey
 • Whispers from the Edge of Eternity by Charles Ringma
 • Finding Refuge and Strength by Harold J. Sala
 • Ang mga bagyong “Ondoy” at “Pepeng” ang nagdulot ng higit sa isang libong pagkamatay, nakaapekto sa halos 10 milyong tao, sumira sa 200,000 mga bahay, na may pinagsamang gastos na umabot sa Php 38 bilyon, at nagdala pa ng iba’t ibang mga sakit.
 • Ayon sa tala ng WHO (2003), sa Pilipinas ang antas ng pagpapakamatay o suicide rate ay umabot ng 2.5% sa mga lalaki at 1.7% sa mga babae sa bawat isang daang libong katao. (NSCB 2007)
 • Noong 2006, ang mortality rate ng mga bata na may edad mababa sa 5 ay 18.3% samantalang ang fetal mortality ay 5.1 % (Philippine in Figures, 2010)
 • Sa sampung pangunahing dahilan ng pagkamatay ilan sa mga ito ay: heart and vascular diseases, aksidente, pneumonia, tuberculosis at diabetes. (2009 Phil. Statistical Yearbook)
 • Dahil sa dami ng mga pangangailangan ng pamilya, ang Pilipinas ay maraming taon ng dumadanas ng “brain drain”. Ang mga mahuhusay at magagaling na manggagawa ay pumupunta para manirahan o magtrabaho sa ibang bansa.
 • 9% ng populasyon ng Pilipinas ay nasa ilalim ng poverty threshold. (Phil Report of MDG’s 2010)
TAMPOK NA VIDEO
Delubyo

Sa dramang ito, mapapanood natin si Chris habang siya ay nakikibaka sa kaniyang pananampalataya at nagrerebelde sa Diyos mula ng magkasakit nang malubha ang kaniyang amang si Eddie. Sa kabilang banda, si Eddie ay patuloy sa kaniyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng kaniyang mga paghihirap at hinihikayat ang kaniyang anak na ganoon din ang gawin. Alamin kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga kahirapang ating kinakaharap sa buhay, habang ibinabahagi ng ating counselor, si Edna Leung-Yao, isang cancer-survivor, ang kaniyang karanasan at mga payo sa ating mga hosts.

resources

Comments

comments