Paghahanda sa Buhay May-asawa

preparing_for_marriage
Mahal niyo ang isa’t isa. Sapat na iyon para magpakasal di ba, tama? Mali.

Mahal na mahal ninyo ang isa’t isa at gusto ninyong habambuhay nang magkasama. Sapat na iyon para paghandaan ang inyong kasal, tama? Mali. Kadalasan, ang pag-iisip ng mga ikakasal ay nakatuon lamang sa araw ng kanila mismong kasal, sa pag-aakalang ang lahat ay magiging maayos pagkatapos nilang maikasal ng legal sa simbahan. Pero para maging masaya at matagumpay ang isang pagsasama, ang dalawa ay kailangang maglaan ng panahon at lakas para paghandaan ang ang tunay na pag-aasawa na nagsisimula pagkatapos ng seremonya.

Sa pasimula pa lamang (Genesis 2), ang kasal ay pagsasama ng dalawang magkaibang indibidwal. Isang lalaki at isang babae na may kani-kaniyang pananaw, kaugalian, hilig, at personalidad. Ang pag-aasawa ay maaring maging kumplikado kapag tiningnan mo na ang posibleng pagkakaiba ng pamilya, mga kinagisnang kultura, mga pinahahalagahan, mga personal at propesyonal na karanasan, direksyon sa buhay at tawag ng Panginoon. Kung kaya, ang magkasintahan na nagpaplano para mag-pakasal ay kailangang maunawaan ang tunay na realidad ng kahulugan ng pag-aasawa. Importanteng mapagusapan nila habang maaga ang mga detalye at ilang mga isyu na maaring maging sanhi ng pagtatalo at kanilang hindi pagkakaunwaan. Maaring kabilang sa usaping ito ang pagbu-budget at financial planning, estilo ng pagpapalaki ng mga anak, dalas ng pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak, at iba pa.

Kumausap ng isang marriage counselor na maaring gumabay sa inyo sa inyong pag-uusap at talakayin ang mga paksa na bilang magkasintahan ay hindi niyo pa napaguusapan noon. Humanap ng mga mag-asawang sumusunod sa Diyos na maaring magturo at magbigay ng mga payo sa inyong mga unang taon ng pag-aadjust bilang mag-asawa. Palaging katagpuin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Salita ng Diyos. Tulad ng nabanggit sa Awit 127:1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, ang mga paghihirap ng mga nagtatayo ay walang kabuluhan.

Ang pag-aasawa ay isa sa mga pangunahing desisyon na gagawin ng isang tao. Ang paghahanda at pagsasaliksik sa gabay ng Diyos at ng ibang tao ay makakatulong upang mapaghandaan ang mga conflict at para mas maging masaya ang pagsasama.

 • Maglaan ng araw para pag-usapan ang ilang mga katanungang may kaugnayan sa inyong mga pananaw sa mga paksang tungkol sa pag-aasawa.
 • May mga aklat at online materials na makakapagbigay ng paksa para sa paguusap.
 • Pag-usapan ang mga mahihirap na paksa (pera, conflict resolution, atbp) bago kayo magpakasal
 • Magkaroon ng realistic expectation sa pagsasama. Palaging mag-usap para mabawasan o maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
 • Ayusin ang hindi pagkakaunwaan at problema nang may kahinahunan at pagpapakumababa. Iwasan ang “name-calling” o di pagpapahalaga sa opinyon ng isa.
 • Maghanap ng isang Christian marriage counselor na maaring gumabay sa inyo bago kayo ikasal.
 • Love and Respect : The Love She Most Desires, the Respect He Desperately Needs by Dr. Emerson Eggerichs
 • For Women Only : What You Need to Know About the Inner Lives of Men by Shaunti Feldhahn
 • For Men Only by Shaunti and Jeff Feldhahn
 • The Five Love Languages  by Gary Chapman
 • Ang crude marriage rate noong 2007 (bilang ng mga nag-aasawa kada isang libong populasyon) ay 5.5 sa pambansang antas. (NSO 2010)
 • Mas pinipili ng kababaihan na magpakasal sa mga edad na 20-24 samantalang ang mga lalake ay 25-29 (NSO, 2010).
 • Ayon sa naitalang bilang noon 2003, dalawa sa limang nag-aasawa (41.3%) ay ikanasal sa ilalim ng civil rights. (NSO)
 • Ang bilang ng mga naghiwalay na mga Pilipino ay dumoble sa pagitan ng 1980 at 2000 samantalang 4 sa 100 na Pilipino ay nagsasama ng common law/ live in (NSO, 2010)
TAMPOK NA VIDEO
Kasal ... Teka Muna

Sina Carmela at Justin ay naghahanda sa kanilang kasal. Habang ginagawa nila ito, may mga bagay sa isa’t isa at kani-kanilang pamilya ang hindi nila nagugustuhan. Ang kanilang mga natuklasan ay nagdulot ng paghihinay-hinay bago tuluyang sabihin ang pagpapalitan ng “I do.” Ipinapakita sa video ang kahalagahan ng pre-marital counseling, ang pagkilala ng isa’t isa at ang kani-kaniyang pamilya ng mabuti bago ang kasal at ang pagtanggap ng kanilang mga pagkakaiba.

resources

Comments

comments