Paghahanap ng Tamang Ka-partner sa Buhay

finding_the_right_partner
Paano ba makahahanap ng tamang katuwang sa buhay?

“Will you marry me?”

Mga binata, hindi ba ninyo pinapangarap na itanong ito sa inyong napakagandang prinsesa? At kayong mga kadalagahan, ang marinig ito sa inyong mga prince charming? O pagibig…salitang dulot ay iba’t ibang magagandang larawan sa ating kaisipan. Ang paglubog ng araw, romantic dinners, paghahawakan ng kamay, pagtitinginang walang kasing tamis at pagkatapos nito pagsasama ng masaya habambuhay. Kung madali lang sanang hanapin ang natatanging taong iyon.

Paano nga ba natin mahahanap tamang ka-partner sa buhay? Lumabas nang madalas at makipag-date sa iba’t ibang tao hanggang mahanap ang perpektong kapareha? Anu-ano ba ang mga mahahalagang katangian ang dapat hanapin? Paano ba nating masasabi na tamang panahon na para magpakasal? Napakaraming katanungan ang lumalabas kapag hinarap na natin ang pangalawa sa pinakamahalagang desisyon na maaari nating gawin sa buhay.

Tandaan na ang pag-aasawa ay plano ng Diyos. Siya ang gumawa at nagtalaga nito ng nilalang niya sila Adan at Eba. Ito ay banal na pagsasama ng isang lalake at babae. Kay nga, napakahalaga na alamin natin ang Kaniyang kalooban sa bagay na ito (at sa katunayan, sa lahat ng bagay). Laging isaisip kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Ito ay pamumuhay na kasama ang isang taong iba sa iyo habang buhay. Tingnan kung ang taong ito ay iyong kapareho sa pananampalataya, paniniwala, mga pinapahalagahan at direksyon sa buhay. Bigyang-pansin kung siya ba ay magiging responsableng asawa at mabuting magulang sa inyong mga magiging anak? Humingi ng gabay sa iyong mga magulang at mga kaibigan. Mabibigyan ka nila ng mga payong objective kung  paano nila nakikita ang taong ito at ang inyong relasyon.

Para sa lahat ng mga naghihintay, tandaan ninyo ang sinabi sa mga Awit ni Solomon: “huwag mong pukawin ang damdamin hangga’t hindi pa ito handa.” Maging kuntento sa iyong kalagayan ngayon. Ang pagiging single ay isang magandang yugto sa buhay na dapat maranasan nang may kasiyahan habang patuloy mong hinihintay ang tamang tao na ibibigay sa iyo ng Panginoon.

 • Maging masaya sa iyong mga kaibigan at sa panahon ng pagiging single hanggang sa ikasal ka.
 • Magsimula sa pakikipagkaibigan para mas makilala ninyo ang isa’t isa ng mas mabuti.
 • Siguraduhin na magkasundo kayo, at may iisang pananampalataya at pinahahalagahan.
 • Sundin pareho ang puso (attraction) at ang isip (commitment).
 • Humingi ng payo sa iyong mga magulang at kaibigan.
 • Alamin mo ang kalooban ng Diyos at sundin ang kaniyang gabay mula sa kaniyang mga Salita bago gumawa ng kahit anung desisyon.
 • I Kissed Dating Goodbye / Boy Meets Girl by Joshua Harris
 • Passion and Purity by Elisabeth Eliott.
 • Mas marami ang lalaking single (23.2%) kaysa sa mga babaeng single (20.6%). (NSCB 2008)
 • Mula sa mga kababaihan na ang edad ay nasa pagitan ng 35-49, halos 6 mula sa 100 ang hindi pa nag-aasawa.
 • Ang bilang ng mga naghiwalay (divorced/separated) na mga Pilipino ay dumoble simula noong 1980 hanggang 2000! Ang bilang ng mga kababaihan na may edad na 15-49  na hindi na namumuhay kasama ang kanilang asawa ay halos dumoble noong  1993 at 2008, mula sa kulang 2 kada isang daan tungo sa 3 kada isang daan.
 • Apat kada 100 mga Pilipino ay may common-law or na ka live-in na pamumuhay. Mula sa mga babeng may edad na 15 hanggang 49, ang pakikipaglive-in ay dumoble sa pagitan ng 1993 hanggang 2008 (mula 5 sa 100 tungo sa 11 sa 100). (NSCB, 2008)
 • Ang gitnang edad (median age) ng mga nagpapakasal na babae ay umakyat mula sa edad na 22.3 noong 1993 tungo sa edad na 23.2 noong 2008 sa mga kababaihan sa urban areas, at mula sa edad na 20.7 noong 1993 tungo sa edad na 21.0 noong 2008 sa mga kababihan sa rural areas.
TAMPOK NA VIDEO
Ka-ibigan

Paano natin matatagpuan ang taong nararapat para sa atin? Kailangan bang laging makipag-date? O kailangan nating manalangin sa Panginoon para sa kaniyang kalooban tungkol dito? Panoorin ang kwento ng magkakaibigang may iba’t ibang pananaw kung paano makakahanap ng tamang kapareha.

resources

Comments

comments