Droga

drug_abuse
Hindi mo naisip na mangyayari ito sa iyo, pero nangyari na.

Hindi mo naisip na mangyayari ito sa iyo, pero nangyari na. Maaaring ikaw ay napilit sa isang sitwasyon, ikaw ay curious, o kaya naman gusto mo lang maranasan, o kaya sa tingin mo ito lang ang makakasagot sa problema mo, hindi na ito mahalaga. Naging addict ka na. Gusto mo nang makalaya kaso lang hindi mo alam kung paano magsimula muli at kung sino ang maaari mong malapitan. Kanino mo sasabihin iyong pinagdadaanan? Sa iyong mga kamag-anak? Mga kaibigan? Marahil nasubukan mo nang lumaya noon pero nag-paulit-ulit lang. Napagod ka lang, binalot nang kahihiyan at pagkawala.

Huwag kang mawalan ng pag-asa. May pagkakataon pa para makalaya ka mula sa pagkakabihag mo dito. Kailangan mo lang tanggapin na may problema ka at maghanap ng mga taong makatutulong sa iyo. Dumulog sa mga mapagkakatiwalaang mga tao o organisasyon at hayaan mong magabayan ka sa rehabilitasyon at kaukulang atensyong medikal. Lumapit at humingi ng tulong mula sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kakailanganin mo ito dahil ang pag-galing ay maaring abutin ng mahabang panahon.

At higit sa lahat, magbalik loob ka sa Diyos. Hingin mo ang kaniyang kapatawaran at hayaan siyang pagalingin ang iyong espiritu, katawan at isipan.  Marami na ang sumubok na pagalingin ang sarili sa paniniwalang kaya nilang magawa ito. Subalit, kung wala ang pagpapagaling ng Diyos at kaniyang pagmamalahal, ang kahinaan at kalikasan mo bilang tao ang magbabalik sa iyo sa dati mong gawain.

Ang iyong paglalakbay tungo sa kagalingan ay mahaba at hindi magiging madali. Manalig ka lang na sa Diyos walang imposible. Kasama siya, ikaw ay makakalaya!

Panoorin ang kwento ni Puroy Decena.

 • Huwag mong hayaang mapilit kang subukan o mag-experiment sa alkohol o droga para solusyonan ang iyong problema. Marami sa mga sumubok nito ay nalulong sa droga.
 • Kinakailangang makibahagi ang mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak para tulungan silang malagpasan ang kanilang mga pagsubok. Kilalanin mo ang mga kaibigan ng iyong anak at alamin ang kanilang mga
 • Pag-usapan sa pamilya ang masamang epekto ng pagkalulong sa droga. Kapag may kutob ka na may gumagamit sa kanila, tanungin mo sila nang diretso.
 • Kung ikaw naman ay kasalukuyang gumagamit, humanap ng makakatulong sa iyo para tumigil dito. Hindi mo kakayaning mag-isa. Magkaroon ng isang grupong tutulong sa iyo para makalaya mula sa droga. Huwag maglihim sa pamilya.
 • Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya kang pagalingin ng Diyos at palayain mula sa pagkalulong sa droga.
 • Book: How to Drug Proof your Kids: Parent Noted by Focus on the Family
 • Ayon sa Dangerous Drug Board (DDB), halos umabot sa 2 milyon ang gumagamit ng droga noong 2008. Subalit, walang malinaw na bilang kung ilan talaga ang bilang ng mga gumagamit dahil ang ilan sa kanila ay ayaw magtapat.
 • Ang karaniwang edad ng mga gumagamit ng droga ay 28-30 at ang karamihan ay mga kalalakihan.
 • Ang pag-singhot ng rugby ay karaniwan sa mga batang lansangan.
 • Ang Shabu (methamphetamine hydrochloride) at marijuana (cannabis) ang dalawang karaniwang ginagamit na droga sa Pilipinas.
 • Ang profile ng isang inarestong drug user ay karaniwang may edad na 30, ang bilang ng lalaki kumpara sa mga babae ay 8:1, karamihan walang mga asawa, walang matinong trabaho, nakapagtapos lamang ng high school, nakatira sa mga siyudad, at 20% ay mga menor de edad.
 • Ang mga gumagamit ng droga na itinuturok ay mas nanganganib sa HIV/AIDS. (DOH)
 • RA 9165 o Comprehensive Drugs Act, na nilagdaan noong Hunyo 7, 2002, ang nagpasimula sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), ang ahensiya sa lumalaban sa droga sa bansa.
 • Ang bentahan ng droga ay tumataas tuwing Marso (graduation), Hunyo (enrollment), Setyembre at Enero. (PDEA, 2009)
TAMPOK NA VIDEO
Kwento ng Kalayaan: Puroy Decena

Kaya bang baguhin ng Dios ang buhay ng isang drug addict? Panoorin ang kwento ni Puroy Decena.

Bangag

Panoorin kung paano ang isang young professional na may potensiyal sa magandang career ang nahumaling sa droga na posibleng sumira sa kaniyang pamilya. Sa unang tingin, harmless nga ba talaga ang droga? May paraan ba para makalaya sa pagkalulong? Alamin na totoo ngang maraming masamang epekto ng droga kaysa sa akala mo, pero mas higit ang pag-asa na makalaya mula dito!

resources

Comments

comments