Pag-aalala

worry
Paano natin haharapin ang ating nakasanayang pag-aalala tungkol sa mga bagay-bagay at halos sa lahat ng bagay?

Nahihirapan kang matulog, kumain, o magpahinga. Maraming gumugulo iyong isipan tungkol sa iyong buhay, pamilya at sa mga taong nasa iyong paligid at sa mundo. Madali ka na ring mainis. Ang dahilan ng lahat ng ito? Lagi kang nag-aalala at naii-stress. Kailangan bang maging ganito? May posibilidad bang magkaroon ng buhay na worry-free?

Sadya ngang mahirap na hindi mag-alala dahil sa dami ng problemang ating kinakaharap.  Isipin na lang ang tumataas na tala ng mga krimen, pagtaas ng mga bilihin, pagbagsak ng ekonomiya, mga pinsala ng kalamidad, labanan sa ilang lugar sa ating bansa, korupsyon sa gobyerno, atbp. Idagdag mo pa ang mga problema sa pamilya: ang kalusugan at kapakanan ng kapamilya, ang seguridad sa trabaho, tagumpay sa school at career, maayos na relasyon, seguridad sa pinansiyal at marami pang iba.

Tandaan mo lang na tayo ay malinaw na inutusan na huwag mag-alala sa kinabukasan at hayaan na lang na ang bukas ang mag-alala para sa kaniya (Mateo 6:34). Kapag tayo ay nag-aalala, tayo ay nagkakasala sa Diyos, dahil ito ay indikasyon na hindi tayo lubos na nagtitiwala sa kaniya. Ang pisikal, mental at emosyonal na epekto ng palagiang pag-aalala ay makapagdudulot ng masamang epekto sa ating buhay.

Paano natin haharapin ang ating nakasanayang pag-aalala tungkol sa mga bagay-bagay at sa halos lahat ng bagay? Maglaan ng mas maraming panahon sa pananalangin sa Diyos at  laging isipin ang kaniyang pangako na aalagan niya tayo. Kumausap ng mga taong mapagkakatiwalaan mo kung paano haharapin ang ilang mga personal na problema para makaisip ng solusyon sa halip na pagtuon sa worst-case scenario.  Laging tandaan na may Diyos tayo na may hawak sa lahat, at mahal na mahal tayo. Ito ay sapat na para tayo ay mapanatag at magtiwala sa kaniya, at huwag nang mag-alala pa.

 • Isuko sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin at hingin ang kaniyang kapayapaan. Basahin ang mga pangako ng Diyos sa Biblia at iba pang mga aklat na nagpapalakas ng ating loob.
 • Ituon ang iyong atensyon sa iyong relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Gumawa ng iba’t ibang gawain tulad ng pananalangin, pag-eehersisyo, go out and have fun!
 • Maging makatotohanan sa iyong inaasahan. Tanungin mo ang iyong sarili, “ano ba ang pinakamasaklap na maaaring mangyari?” (Willis Carrier Method), at tingnan kung mahalaga pa ba ang mga alalahanin na ito pagkalipas ng isang taon (Dr. Richard Carlson, Don’t Sweat the Small Stuff). Mula rito, makikita mo na karamihan sa mga inaalala mo ay hindi naman mahalaga.
 • Pagkatapos manalangin, pagtuunan ang mga solusyon sa halip na ang mga problema. Gumawa ng hakbang.
 • Kung nararanasan mo na ang epekto ng pag-aalala, pumunta sa doktor at magpakonsulta.
 • Freedom from Fear: Overcoming Worry and Anxiety by Neil T. Anderson and Rich Miller
 • I Don’t Want to Feel This Way: Handling Hurt, Worry, Anger, Loneliness, Impatience by William B. Girao
 • Today Counts by Harold J. Sala
 • 30 Days to Taming Your Stress by Deborah Smith Pegues
 • Ang Buhay na Hindi Bitin (How to live life content, blessed and worry free) by Eduardo O. Robeto, Jr.
 • Making Your Emotions Work for You (Coping with Stress, Avoiding Burnout, Overcoming Fear…and More) by Harold H. Sala
 • Ang salitang “stress” ay walang katumbas sa Pilipino. Karamihan sa mga Pilipino ay pinapakita na stressed sila sa pamamgitan ng pagrereklamo tungkol paulit-tulit na sakit ng ulo, o sakit sa tiyan, na may kasamang hilo, pagsusuka at pagod. (PCIJ)
 • Apat sa lima o 80% ng mga Pilipino ay nakakaranas ng non-communicable diseases (NCDs) dahil sa stress at unhealthy lifestyle. (Duque, 2009)
 • Ilan sa mga pangunahing problema sa kalusugan sa bansa ay ang sakit sa puso, cancer at diabetes.
 • Isa sa apat na mga Pilipinong nasa tamang edad ay may high blood pressure na parehas o mas mataas sa 140/90 mmHg samantalang 11 sa bawat 100 ay may BP na halos 130-239/85-89 mmHg (FNRI-DOST).
 • Mas posibleng ma-stress ang mga OFW dahil sa dalawang kabigatang dulot ng hirap sa trabaho at kalungkutan ng pag-iisa, isama mo pa ang mga problemang pampamilya sa tahanan.
 • Ang pagiging stressed nang mahabang panahon dahil sa trabaho, tulad ng sa isang call center agent, ay maaring magdulot ng sakit sa puso, nervous breakdown, erectile dysfunction, fatigue at marami pang iba.
TAMPOK NA VIDEO
Balisa

Dahil sa tulong ni Gina, bilang mananahi, kasama ng kaniyang asawang si Jim, nasustentuhan nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang diabetes ni Jim at ang posibilidad ng pagkatanggal ng kaniyang anak sa scholarship ang nagdulot kay Gina na mag-alala. Ito ay nauwi sa pagtatalo sa pagitan niya at ng kaniyang anak na babae, at kaniyang ina. Isang pangyayari ang nagbukas ng pagkakataon para manumbalik ang magandang relasyon ng pamilyang ito sa isa’t isa. Matuto kung paano mamumuhay nang malaya sa alalahanin sa tulong ng ating DZAS radio counselor, Willy Basilio.

resources

Comments

comments