Masamang Impluwensiya ng Barkada

peer_pressure
Bilang isang magulang, paano mo tutulungan ang iyong anak na pagtagumpayan ang “peer pressure?”

Bahagi talaga ng buhay teenager ang “peer pressure.” Habang sinusubukan mong magkaroon ng malinaw na pagkakakilala sa sarili at ang pangangailangan ng pagtanggap ng ibang tao, tiyak na haharapin mo ang hamon ng pag-ayon ng mga grupong nakakasalamuha mo o nais mong samahan.  Subalit, hindi naman lahat ng iyong makakatagpo ay makatutulong sa iyong paglago. Ang posibleng madalas mong tanong ay kung paano ka makatatanggi. Malinaw naman na ayaw mong matawag na “weak” or “uncool.” Pero ang ibig sabihin ba nito, kailangan mong pumayag sa kanilang mga maling gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagiging delingkwente o kaya naman ay pre-marital sex?

Kung ikaw ay isang teenager, huwag mong hayaang pilitin ka nilang gawin ang mga bagay na alam mong hindi tama at hindi papayagan ng iyong mga magulang. Maaaring tuksuhin ka ng iba o magalit sa sila sa iyo sa umpisa, pero pag tumagal matutunan nilang igalang ka dahil sa paninindigan mo sa iyong pinaniniwalaan. Sa halip na ikaw ang maitulak ng iyong mga kaibigan, maging halimbawa sa kanila kung paano mamuhay na nakalulugod sa Diyos.

Bilang isang magulang, paano mo matutulungan ang iyong anak na harapin ang peer pressure? Hayaan mong malaman ng iyong mga anak kung ano ang iyong posisyon (at dapat nilang posisyon) sa mga usapin tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, ipinagbabawal na gamot at sex. Turuan mo sila tungkol sa pagkakaroon ng boundaries (tulad ng sa Aklat ng Kawikaan) at kung paano nila harapin ang mga di-komportableng sitwasyon nang matatag at mahinahon. Ang pagpapanatili ng isang tahanang makadiyos at mapagmahal ay makatutulong din na magkaroon sila ng seguridad sa sarili, upang makayanan nilang makaiwas sa panlabas na impluwensiya.

Ang mga desisyon at aksyon sa kasalukuyan ay may panghambuhay na epekto. Kaya piliing mabuti ang iyong mga kaibigan at maging matalino sa iyong mga desisyon. Sa tulong ng Diyos, maiiwasan mo ang peer pressure at dahil sa iyong patotoo, ikaw ay magiging isang mabuting impluwensiya sa ibang kabataan.

 • Choose well your friends. Consider if they encourage and bring the best out of you.
 • Be cautious of the influences of your peers. Do not be pressured to follow their vices and negative activities.
 • Be firm in your beliefs and remember the advice of your parents and leaders.
 • Spend your time with friends and groups who will bring you closer to God.
 • Parents should provide Biblical standards and practical advices to their kids on how to choose friends.
 • Introduce your friends to your parents to validate if they are good or bad company.
 • Teen v2.0 (Upgrade to the next you) by Stan Toler
 • 100 Questions on the Christian Life compiled by OMF Lit
 • Taming Your Stress by Deborah Smith Pegues
 • The 77 Habits of Highly Ineffective Christians by Chris Fabry
 • Following Jesus by Ross Tooley
 • Ang legal edad na kung saan maaaring uminom ng alak ay 18 pero maraming mga kabataan na wala pa sa tamang edad ang umiinom ng alak sa Pilipinas.
 • Sa isang survey na ginawa ng University of the Philippines noong 1994, 60% o 5.3 milyong Pilipinong kabataan ay umiinom na ng alak. 4.2 milyon sa kanila ay lalaki at 1.1 milyon ay babae.
 • Ayon sa pag-aaral na iyon, karamihan sa mga Pilipinong teenagers ay nakasubok na ng sigarilyo, alak at ipinagbabawal na gamot.
 • Karaniwang nagsisimulang uminom ang isang kabataang Pilipino sa edad na 16 o 17.
 • Mas katanggap-tanggap sa mga babae ang pag-inom ng alak kaysa sa paninigarilyo. Pero mas tinuturing na katanggap tanggap ang pag-inom sa mga lalake kaysa sa mga babae.
TAMPOK NA VIDEO
R U In Or Out?

Sumama sa paglalakbay nila Jerome at Hannah habang kinakaharap nila ang mga pagsubok ng mga kabataan ngayon tulad ng droga, premarital sex, at ang pagsubok na makibagay. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na madalas, maaaring maging tama at “in” ng sabay.

resources

Comments

comments