Maagang Pagbubuntis

teenage_pregnancy
Pinagsakluban ka ng langit at lupa. Paano mo sasabihin sa pamilya mo ang nakakagulat na balitang ito?

Nang marinig mo ang balita, ang pakiramdam mo gumuho na ang iyong mundo. Isa kang teenager at ikaw ay buntis. O kaya naman ang anak mong babae, o ang girlfriend ng anak mo.

Ang kalimitang reaksyon ng isang teenager ay matinding kalungkutan. Paano mo ito sasabihin sa iyong pamilya? Bilang isang magulang, ang unang mararamdaman mo ay galit pagkatapos ay hiya. Paano mo ngayon haharapin sa iyong mga kamag-anak, kapitbahay, kasama sa simbahan, katrabaho at kaibigan? Mga pagtatanong na may panghuhugusga at pagtuturuan na kasunod. Sino ba ang may kasalanan dito? Ang nanay ba na masyadong maluwag, ang tatay ba na masyadong mahigpit o ang anak na ayaw lang talagang makinig? Sino man ang maysala, ang katotohanan ay may isang teenager ang malapit nang maging isang batang ina.

Paano mo ngayon haharapin ang sitwasyong ito? Kung ikaw ang kabataang nabuntis o ikaw ang malapit ng maging batang ama, huwag magpadalos-dalos sa mga pagpapasya na pagsisihan mo pagkatapos. Sa halip, hingin ang payo ng iyong mga magulang at mga taong nakatatanda at mapagkakatiwalaan. Alamin din na bilang epekto ng iyong pagkakamali, tiyak na makararanas ka ng mga negative emotions. Kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos at mga taong nagmamahal sa iyo na nasaktan mo. Pagkatapos ay dapat handa kang magpakumbaba at sumunod sa payo nila sa iyo. Marami ka talagang kakaharaping mga pagsubok kaya mainam na hingin mo ang tulong at suporta ng mga taong nagmamahal at makauunawa sa iyo.

Para malagpasan ng isang pamilya ang mahirap na sitwasyong ito, kailangan nilang humingi ng tulong sa Diyos. Kailangan nilang maging handang magpatawad, umunawa, maging matiisin at mapagmahal sa isa’t isa. Tunay nga na samu’t saring problema ang dala ng hindi inaasahang pagbubuntis ng isang teenager sa buhay ninyo, pero tandaan mo na nais nang Diyos na yakapin ka at ipagdiwang ang sanggol na malapit ng maging bahagi ng inyong pamilya.

 • Ang mga kabataan ay kailangang humingi ng tawad sa Diyos at sa mga taong kanilang nasaktan at nabigo.
 • Sa halip na gumawa ng padalos-dalos na desisyon, pakinggan ang payo ng mga magulang at mga taong maka-Diyos.
 • Kailangan maging handa rin ang pamilya para pag-usapan ang sitwasyon upang maging handa sa mga pagsubok na kanilang haharapin.
 • Para maiwasan ang maagang pagbubuntis ng mga teenagers, huwag sanang pahintulutan ng mga magulang ang maaga at seryosong pakikipag-girlfriend o boyfriend ng kanilang mga anak. Kausapin ang mga teengers habang bata pa at madalas tungkol sa sex, contraception, moralidad at
 • Para sa mga teenagers, huwag hayaang ma-pressure na maranasan ang sex. Ito ay ginagawa lang ng mag-asawa.
 • Dapat gawin ng mga magulang na kaaya-aya ang kinabukasan para maturuan ang kanilang mga anak na mangarap upang maituon nila ang kanilang lakas at kaisipan sa pagtupad ng mga pangarap na iyon.
 • Makialam sa buhay ng inyong mga anak. Maglaan ng panahon para makasama ang inyong mga anak pati na ang kanilang mga kaibigan. Maging aktibo bilang isang pamilya at patuloy na ipadama ang inyong tunay na pagamamahal.
 • Not Even A Hint : Guarding Your Heart Against Lust by Joshua Harris
 • Passion and Purity by Elisabeth Elliot
 • Quest for Love by Elisabeth Elliot
 • True Beauty by Andrea Stephens
 • Love and Courtship by Evelyn-Miranda Feliciano
 • How to Survive Your Teen’s Pregnancy : Practical Advice for a Christian family by Linda Ellen Perry
 • Ang salitang “teenager” ay tumutukoy sa mga kabataang may edad 13-19
 • Noong 2006, mula sa 492, 666 bilang ng nagpakasal, 83,796 o 17% ay mga teenager na kinasal. (NSO 2010)
 • Ang estimated na ratio ng mga ikinakasal na teenager ay 22.4 na lalaki para sa 100 na babae. (NSO 2010)
 • Karamihan sa kabataang ikinasal ay ikinasal sa seremonyang Romano Katoliko (28, 218 o 41.2%) o sa kasalang sibil (27, 471 or 40.1 %). (NSO 2010)
 • Karamihan sa mga kaso ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan ay mula sa sector na low income na karaniwang nakaugnay sa pag-taas ng delinquent behaviors kasama na ang pag-inom ng alak at droga. (Philippine Daily Inquirer, 2008)
 • Ang mga sanggol na ipinanganak ng mga batang ina ay kadalasan mas kakaunti ang naibibigay na nutrisyon, pangangalaga sa kalusugan, paghubog ng pag-iisip at pakikitungo sa kapwa. (PDI, 2008)
 • Ang iba’t ibang uri ng risks o epekto ng teenage pregnancy: malnutrisyon sa ina at sanggol, kakulangan sa wastong pre-natal care, mataas na bilang ng abortion (25:1000 na mga kababaihan sa Pilipinas), pagkamatay ng mga sanggol at cervical cancer.
TAMPOK NA VIDEO
Baby

Isang teenager ang nabuntis nang hindi pa ikinakasal. Paano niya haharapin ang bunga ng kanyang ginawa? Paano niya ito sasabihin sa kaniyang mga magulang? Paano nila hinarap ang sitwasyon? Sa dramang ito, sina Ronie at Lourdes, parehong aktibo sa simbahan ay humaharap sa katotohanang ang kanilang kaisa-isang anak na babae, si Carmela, ay buntis. Lubos mang nasasaktan at nahihiya, kailangan nilang magdesiyon kung paano nila siya gagabayan sa mahirap na lakbaying ito. Kailangan din ni Carmela na maging matatag na gawin ang tama. Kumuha ng magandang payo mula kina Ptr. Chad at Renee Visca para sa pagtulong sa mga kabataang harapin ang bunga ng kanilang mga aksyon.

resources

Comments

comments