Faith Healing

faith_healing
Hanapin ang Dakilang Manggagamot na nangakong magpapanumbalik ng kalusugan at pagagalingin ang mga sugat. (Jeremias 30:17)

Ayon sa Merriam Webster Dictionary, ang faith healing ay isang paraan para gamutin ang mga karamdaman sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya sa Diyos. Pero sa ating bansa, kapag ito ang pinaguusapan, kadalasan ay iniuugnay natin ito sa pagpunta sa mga templo, paulit-ulit na panalangin, pag-inom ng mga pinaghalo-halong mga dahon, pagtatawas para makita ang sanhi ng paghihirap, at operasyong hindi hinihiwa ang katawan. Alam natin ang tawag sa kanila, albularyo, espiritista at manggagamot (faith healer). Narinig natin ang tungkol sa kanila mula sa ating mga kamag-anak, napanood sa telebisyon, o kaya naman sa pagbisita sa kanila. Mas karaniwan sila sa probinsya dahil pinupuntahan sila ng mga tao para gumaling sa mga simple o kaya malulubhang sakit, hindi karaniwang sakit sa katawan at hindi maipaliwananag na kinikilos ng isang kapamilya.

Kahit na anu pa man ang dahilan para sa iyong pagkonsulta sa isang faith healer (mas mura kaysa sa mga doktor, mas madaling kausap, bilang huling pag-asa sa mga malalang karamdaman, atbp.), mahalaga na magkaroon ng praktikal at ispiritual na karunungan tungkol sa katotohanan at seguridad ng paglapit sa kanila. Dala ng impluwensiya ng animismo sa ating bansa, karamihan sa mga faith healers, sadya man o hindi, ay nakikipag-ugnayan sa occult at sa mundo ng mga masasamang espiritu. At kailangang alalahanin natin na ang pagkonsulta sa mga espiritu ay ipinagbabawal ng Diyos (Deuteronomio 18:9-10).

Sa halip na pumunta sa isang faith healer, lumapit ka sa Dakilang Manggagamot na nangakong ibabalik ang ating kalusugan at pagagalingin ang ating mga sugat (Jeremias 30:17). Hindi na kailangan ng mga lihim na orasyon o mga anting-anting. Sinabi ni Hesu-Kristo na manalangin tayo kapag tayo ay nahihirapan at humingi ng panalangin na may kasamang pagpapahid ng langis mula sa mga matatanda sa iglesya (Santiago 5:13-14). Magagawa ni Hesus na bigyan tayo ng kagalingan at kalayaan.

Ang hinihingi ng Diyos ay manampalataya tayo kapag humihingi tayo ng kagalingan mula sa kaniya. Kaya nga, samantalahin natin ang ibinibigay Niyang kalayaan at kapanatagan na lumapit sa Kanya ng direkta.

 • Maging matalino sa pagkonsulta sa mga albularyo at mga faith healers. Siguraduhin na hindi sila gumagawa ng anumang bagay na lihis sa Salita ng Diyos.
 • Tingnan ang background ng mga albularyo at mga faith healers na iyong kinokonsulta. Maaaring maging mapanganib kung ang mga gamot at pamamaraan ng pang-gagamot ay walang basehang medikal.
 • Kung sumangguni ka na at nagpagamot sa isang faith healer, humingi ng tawad at kalayaan sa Diyos mula dito.
 • Para sa kagalingan, manalangin sa Diyos na hipuin ang iyong katawan. Maaari ka ring lumapit sa isang tao na maka-Diyos para pahiran ka ng langis at ipanalangin.
 • Kung ikaw ay isang faith healer at gusto mo nang tumalikod sa iyong makasalanang gawain, maari kang humingi ng tawad sa Diyos at sumunod ayon sa kaniyang mga ipinag-uutos.
 • The Heart of Healing: Help for you and your loved ones by Ardy O. Roberto
 • Principalities and Powers: Reflections in the Asian Context by ATS Forum Contributors
 • Isang anyo ng faith healing na tinatawag na psychic surgery ang ginagawa ng mga faith healers sa Pilipinas. Ito ay kinapapalooban ng proseso ng pagdukot at pagtanggal ng mga malignant cysts sa katawan ng pasyente nang walang operasyon.
 • Sa Philippine Health Matters, ayon sa Health Action Information Network (HAIN), may halos 200,000 tradisyunal na mga manggamot sa bansa, kasama na rito ang mga faith healers at psychic surgeons.
 • Ilan sa mga dahilan kung bakit sikat ang mga faith healers at psychic surgeons dito sa bansa ay dahil sa pagiging likas na relihiyoso ng mga Pilipino, good vibes, at mataas na presyo ng mga gamot.
 • Base sa apat na taon na pag-iimbestiga, ayon sa isang US Congressional Committee noong 1984, walang patunay na epektibo ang psychic surgery. (George Nava True II)
 • Ilan sa mga Pilipinong psychic surgeon na naugnay sa anomalya ay sila: Gary George Magno, Ramon “Jun” Labo Jr., Antonio “Tony” Agpaoa, Alex Orbito, atbp.
TAMPOK NA VIDEO
Orasyon

Ano ang tunay at hindi tunay na pagpapagaling? Ang faith healing ba ay salungat o komplementaryo sa tunay na pananampalataya? Maaari bang alternatibong lapitan ang mga faith healers sa panahon ng karamdaman? Sa dramang ito, hinarap ni Mario na anak ng isang faith healer ang espiritung sumasakop sa kanyang amang si Mang Franko. Sa pagpapatuloy ng kwento, ang kapangyarihan ng panalangin at matibay na pananampalataya sa Diyos ay nagdulot ng kagalingan at kalayaan sa mag-ama. Kumuha ng praktikal na payo tungkol sa usapin ng faith healing mula sa ating counselor, Rev. Anacleto Lobarbio.

resources

Comments

comments