Ikaw ba ay humaharap sa pagsubok? Sa iyong pamilya? Sa iyong asawa? Gusto mo bang malaman kung papaano makahanap ng partner na nararapat sa iyo? O kaya naman ay kung papaano i-manage ang iyong pananalapi? Ikaw ba ay may masamang gawaing kailangan mong iwaksi? Ito ay mga isyung talamak sa ating lipunan ngayon.

Layon ng Usapang Pamilya na pagtibayin ang pamilyang Pilipino. Ang Salita ng Dios ay may katotohanan na iyong magagamit sa mga isyu at sitwasyong karaniwang pinagdadaanan ng isang pamilyang Pilipino. Anuman ang iyong pinagdadaanan—isyung pampamilya, bisyong mahirap talikuran, mga masasamang bunga ng maling pamumuhay, o ang simpleng naising lumago pa lalo sa iyong buhay—Ang Biblia ay may praktikal na kasagutan para sa mga pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay.

Huwag kang panghinaan ng loob. Mayroong pag-asa at kinabukasan! Ang Dios ay mapagpatawad at ibig Niyang itaguyod muli ang iyong buhay.

May kasagutan! May pag-asa! Makikita mo sa mga pahina ng website na ito ang mga kasagutang hinahanap mo para sa mga sitwasyong karaniwang pinagdadaanan ng nakararami.

Ang hangarin naming ay sa pamamagitan ng Usapang Pamilya ay matatagpuan mo ang kasagutang kailangan mo sa buhay at sa iyong pamilya.